Odlomak

1.Pojam Incoterms-a
Incoterms (International Commerce Terms) se javio kao potreba jednostavnijeg poslovanja u međunarodnoj trgovini. Razlike u trgovačkoj praksi, tumačenjima i običajima u različitim zemljama dovele su do potrebe da se definišu međunarodna pravila tumačenja termina koji se najčešće upotrebljavaju u spoljnoj trgovini. Međunarodna trgovinska komora (MTK) je u Parizu 1936. godine izdala prvu verziju međunarodnih pravila za tumačenje trgovinskih termina, pod nazivom Incoterms. Oni predstavljaju skup međunarodnih pravila za tumačenje termina koji se najčešće koriste u spoljnoj trgovini i to pre svega kod ugovora o kupoprodaji. Njima se daje jedinstveno tumačenje ovih termina i izbegava mogućnost različitog tumačanja ovih termina u različitim zemljama, koja dovodi do nesporazuma, sporova i parnica, što sve predstavlja gubitak vremena i novca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Međunarodno privredno pravo Prof.dr Dušanka Đurđev
  • Školska godina: Prof.dr Dušanka Đurđev
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  Pravni fakultet, Novi Sad  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese