Odlomak

 

Postoji više definicija pojma inflacije, ali se u krajnjoj liniji mogu svesti na stav da inflacija predstavlja kontinuirani rast opšteg nivoa apsolutnih cijena, ili kontinuirani pad vrijednosti novca. Postoji i pojam tzv. „čiste” inflacije kao hipotetičkog koncepta u kome sve cijene rastu bez promjene u relativnim cijenama. Međutim, realnost ekonomskog života je da pored rasta opšteg nivoa cijena, dolazi i do promjena u okviru relativnih cijena. Treba razlikovati inflaciju kao kontinuelni proces i cjenovni šok kao kratkotrajni proces. Cjenovni šokovi su posljedica neočekivanih poremećaja u ponudi i tražnji (naftna kriza, monetarni udari, rast kamatnih stopa i najamnina) i najčešće prethode inflaciji, ili dovode do njene akceleracije.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Makroekonomija Prof. dr Zoran Grubišić
  • Školska godina: Prof. dr Zoran Grubišić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari