studenti
Mesto za uspešne studente

Elektronska trgovina

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Razvoj nauke i tehnologije vremenom je doveo i do pojave digitalnog doba, a time i do promjena u načinu života ljudi, u načinu poslovanja, jer brzina dolaska do informacija neminovno vodi do velikih promjena. U poslovanju je poboljšan kvalitet poslovnih procesa, oni se obavljaju mnogo brže, te tako omogućavaju povećanje obima poslovanja, a često menjaju i samu prirodu poslovanja.
Pojavom digitalne ekonomije, posebno na značaju dobijaju informacione i komunikacione tehnologije koje mjenjaju način rada i poslovanja na svim nivoima, kako države, preduzeća, tako i svakog pojedinca.
Elektronske veze i komunikacije omogućavaju kontinuirano poslovanje sa velikom efikasnošću, nižim troškovima te manjim greškama i propustima, zatim omogućavaju veliku transparentnost podataka, informacija, znanja i dostupnost svih delova tržišta kako velikim tako i malim korisnicima.
Digitalna ekonomija direktno mijenja načine poslovanja, trgovine pa i samu organizaciju tržišta, te utiče na načine učenja i podjele znanja kao što omogućava i mnogo šire učešće svih država, regiona, preduzeća, kompanija i pojedinaca u razmjeni informacija. Ovim se ubrzava ukupan ekonomski i društveni razvoj u svijetu.
Elektronska trgovina ili E-trgovina predstavlja poslovnu komunikaciju i prijenos dobara i usluga (kupovina i prodaja), preko mreže i računara, kao i prenos kapitala, korišćenjem digitalne komunikacije. Uključuje i ostale poslovne funkcije preduzeća, kao što su marketing, finansije, proizvodnja, prodaja i administrativna funkcija, koje su neophodne u procesu trgovine.
Ne treba poistovećivati elektronsko poslovanje i elektronsku trgovinu. E-trgovina je ipak samo manji podskup e-poslovanja. U ispunjavanju svojih zadataka koristi elektronske komunikacione tehnologije kao što su Internet, ekstranet, elektronska pošta, e-knige, baze podataka i mobilni telefoni.
Elektronsko tržište se razlikuje od tradicionalnog prije svega u tome što smanjuje ulazne barijere te omogućava lakše i brže pretraživanje i dobijanje informacija o ponudi i potražnji određenih roba, usluga i informacija.
Sada velike firme nemaju nasljeđen povoljan položaj u odnosu na male, kao što je sluačj na fizičkom tržištu gdje veliki imaju prednost u fizičkoj prisutnosti, podjeli tržišta i reputaciji. Internet smanjuje ove ulazne prepreke za manje firme. Velika prednost Interneta je raspoloživost informacijama koja na fizičkom tržištu ne postoji jer potrošač nema mogućnost za kompletno dobijanje informacija na fizički ograničenom prostoru.
Da bi to uradio, potrebni su mu dodatni napori i troškovi, a time bi mu i informacije bile skuplje. Na elektronskom tržištu tehnologije katalogiziranja i automatizovano indeksiranje omogućavaju skupljanje i prikazivanje informacija uz male troškove, a od toga imaju svi koristi, i ponuđaći i korisnici informacija.

Firme na Internetu postaju virtuelane firme, jer svo poslovanje jedne firme ne mora biti na jednom mestu. Svaka pojedinačna operacija može biti prostorno udaljena na različitim mestima i poslovanje se obavlja putem mreže.Ta mreža može biti integrisana u Internet korporativnu mrežu koja funkcioniše kao bezbedna mreža sa funkcionalnim karakteristikama lokalnih mreža međusobno povezanih preko Interneta.
Firma lako može doći u kontakt sa svim svojim dijelovima bez obzira gdje se oni u svijetu nalaze i imati informacije o svakom dijelu procesa poslovanja bez obzira na prostornu udaljenost. Iako je kod nas još uvek zastupljena u većini tradicionalna trgovina treba istaći da je elektronska trgovina u sve većem razvoju i ekspanziji kao jednostavniji, brži i jeftiniji način trgovine.
U ovom radu biće reči o elektronskoj trgovini, njenim oblicima, bezbednosti korišćenja elektronske trgovine, kao I o njenim predostima I nedostacima koji se javljaju prlikom njene upotrebe.
1. ELEKTRONSKA TRGOVINA

Informatička revolucija u punoj mjeri trgovina dolazi do izražaja u sferi trgovine. Zahvaljujući tome, nastaje i razvija se svojevrsna elektronska trgovina. Elektronska trgovina podrazumjeva korišćenje više različitih elektronskih informacionih tehnologija u koje se ubrajaju telefon, e-mail, faks, teleks, automatska identifikacija na bazi bar koda, EDI, prenosvizuelne informacije kao dio neke druge međuorganizacijske transakcije, direktan pristup datotekama poslovnog partnera, prijenos poruka na elektronskim obrascima, prenos elektronskih kataloga i konačno korišćenje Interneta, odnosno Web-a .
Elektronska trgovina, kao novi segment savremenog poslovanja, posljedica je razvoja globalne ekonomije i globalne računarske mreže. Posmatrano sa aspekta komunikacija, elektronska trgovina predstavlja isporuku informacija, proizvoda, usluga ili plaćanja putem telefona, računarske mreže ili nekog drugog sredstva.
Međutim, sa stanovišta poslovanja, elektronska trgovina predstavlja primjenu tehnologije sa ciljem automatizacije poslovnih transakcija. Elektronska trgovina sa aspekta usluga je alat koji smanjuje troškove, usavršava kvalitet robe i povećava brzinu isporuke. Tržište koje se realizuje preko WWW mreže otvara nove mogućnosti u trgovanju, ali I istovremeno zahtjeva promjenu pristupa samom konceptu trgovine i označava se pojmom E-Commerce.
Elektronska trgovina se može definisati kao skup komercijalnih transakcija koje se odvijaju preko Interneta, bez obzira na njihove prave ili virtuelne vrijednosti. Ova definicija ne uključuje oglasne poslove. Pri pomjeni elektronske trgovine, većina ljudi prvo pomisli na on-line shopping I mogućnost kupovine preko Interneta.
Međutim, web kupovina je tek mali dio sveukupne slike elektronske trgovine. Jedna od važnijih osobina jeste da je elektronska trgovina dinamičkog karaktera i da se svake godine širi i objedinjuje nove funkcije i elemente.
Vodeće svijetske ekonomije suočene su sa rastućim korišćenjem Interneta i rapidnim rastom tzv. electronic commerce-a. Broj ljudi koji kupuju, traže posao, rešavaju čak I medicinske probleme on-line u stalnom je porastu.
Trend sveukupnog poslovanja kreće se ka Internetu i on-line pristupu, što za rezultat ima kreiranje on-line tržišta. Promocija novih proizvoda i usluga koje kompanije nude gotovo je nezamisliva bez on-line promocije. Digitalna ekonomija uz e-commerce je ubrzala i unaprijedila ekonomije razvijenih zemalja, dok će se u narednom periodu vidjeti kako će se u svemu tome snać I ostale srednje i nerazvijene zemlje.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.