studenti
Mesto za uspešne studente

KORIŠĆENjE RAČUNARSKE TEHNIKE U UNAPREĐIVANjU VASPITNO-OBRAZOVNE PRAKSE

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nove tehnologije, mikroprocesori i globalne računarske mreže napravile su od računara uređaj bez koga se ne može zamisliti iole ozbiljniji posao, kao ni svakodnevni život savremenog čoveka. Život pored računara i sa računarom, u stvari, postaje svakodnevnica. U poslednjih nekoliko godina sa masovnijim korišćenjem računara u školama stvoreni su uslovi za kvalitetnije inoviranje obrazovne tehnologije.
Ako se posmatraju učenici, njihovo okruženje, način života, težnje, interesovanja, uočava se ogromna razlika između učenika danas i pre dvadeset godina. Danas su učenici izloženi različitim multimedijalnim sadržajima koji se nalaze na svakom koraku. Učenici su danas preplavljeni informacijama, a njihova pažnja usmerena je na različite sadržaje. U takvom okruženju neophodno je unaprediti i inovirati nastavu kako biučenicima postala prihvatljivija, intresantnija i korisnija.
Prednosti uvođenja računarske tehnike u nastavni proces su višestruke.Nastavnicimajeomogućeno da posredstvom novih tehnoloških otkrića prikupljaju podatke,analizirajuinformacije i pripremaju materijale.Novi korisnički alati omogućujuim ida sami kreirajuaplikacije za učenje i proveru znanja.
Učenici, sa druge strane, mogu da koriste računare radi programiranog sticanja saznanja,
aktivnijeg učešća u nastavi, analize i primene informacija, skraćenja vremena učenja i
samomotivacije za sticanje novih znanja. Računari takođe pojednostavljuju i čine manje
subjektivnim proveru stečenih znanja učenika.Današnji računari raspolažu moćnim memorijskim potencijalima, gde sve veći značajdobijaju periferne memorije zasnovane na digitalnoj kao i optičkoj tehnici.Spoljniuređaji koji se mogu koristiti kao dopunske komponente ukupnog radnog procesa računara,jesu obogaćeni sa nizom novih poboljšanja već postojećih komponenti. Iz priloženog semože zaključiti da barijere predrazvojem računarskog hardvera gotovo da nepostoje.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.