Odlomak

Komunikacija na Internetu

Internet se može definisati kao globalni komunikacijski sastav međusobno povezanih kompjuterskih mreža namenjen razmeni informacija svih oblika, pri čemu se koriste tzv.hipertekstualni dokumenti.

Za komunikaciju na Internetu zadužen je tzv. TCP/IP protocol koji predstavlja skup mnoštva privatnih i javnih mreža. Trenutno se Internet sastoji od više miliona računara raznih operativnih sistema, od PC-ja do superračunara, sa milionima korisnika. Veze među čvorovima su ostvarene na razne načine, od običnih telefonskih i iznajmljenih linija, do javnih paketnih mreža. Fizički medij nije bitan, važno je samo da odgovara standardima TCP/IP protokola.

Internet je odavno postao nezaobilazno sredstvo komunikacije. Osim dobijanja informacija, preko njega ljudi širom sveta ostvaruju poznanstva, sklapaju poslove itd.

Komunikacija putem Interneta sve je prisutnija u savremenom obrazovnom i poslovnom okruženju. Postoji više oblika komunikacije na Internetu i za svaki oblik komunikacije postoji jedan ili više metoda za razmenu poruka putem Interneta. To mogu biti:

  • forumi,
  • chat,
  • telefoniranje preko Interneta,
  • društvene mreže,
  • e-mail, kao
  • modeli interpersonalne ili intergrupne komunikacije.

Kao i u svakom vidu komunikacije, i u komunikaciji na Internetu postoje određena pravila izražavanja, tj. etika izražavanja. Takav pravilnik izražavanja postoji u internet komunikaciji i naziva se NETIKECIJA.

 

 

 
Pojam netikecije

Netikecija se može definisati kao neformalna smernica za prihvatljivo ponašanje na Internetu koju su razvili njegovi korisnici. Ove smernice su razvijane u dužem vremenskom periodu u raznorodnim virtuelnim okruženjima i zajednicama. Razmotrićemo opšte prihvaćene standarde odgovarajućeg ponašanja za popularne aplikacije interneta kao što su e-pošta, diskusione grupe, čet, FTP, WWW uopšte i društvene mreže nastale u poslednjoj deceniji.

 

 

 

 

Definisanje netikecije
Netikecija je spoj zdravog razuma, uobičajene ljubaznosti i diktata računarske tehnologije i kulture koju su razvili korisnici interneta. Norme ponašanja su adaptacije etikecije iz stvarnog života primenjene na jedinstvenim karakteristikama tehnologije Interneta i njegovog okruženja. Iako su mnoge od ovih smernica evoluirale u formalna pravila ponašanja na Internetu, koja administratori sistema i vlasnici sistema komunikacije podstiču i ohrabruju, netikecija je, u širem smislu, još uvek zasnovana na neformalnom sistemu časti.
Etikecija potiče od francuske reči etiquette, što u prevodu znači karta ili ulaznica, čime se ukazuje da je ponašanje koje je u skladu sa društveno prihvatljivim normama ponašanja, karta (ili ulaznica), za ulazak u određenu društvenu mrežu ili društvo. One koji krše te norme, članovi određenog društva mogu ignorisati ili ukloniti iz njega.
Štaviše, etikecija je dinamična društvena praksa koja se konstantno tumači i redefiniše u okviru kulturnog miljea kolektiviteta ili zajednice. Njene norme su retko univerzalne, nego više specifične svakoj društvenoj grupi ili kulturi, bilo stvarnoj bilo virtuelnoj.

 

 

 
Značenje netikecije
Norme i pravila su deo jedinstvenog identiteta bilo kog društvenog kolektiva. Poštovanjem normi određene grupe, ukazuje se poštovanje samoj grupi (kada si u Rimu, radi ono što rade Rimljani) i ključno je za izgradnju i definisanje identiteta zajednice. Međutim, zajednica Interneta, kao društveni kolektiv, vrlo se razlikuje od drugih tipova zajednica. Na prvom mestu, globalna zajednica interneta se ne zasniva na društvenim, kulturnim, nacionalnim i sličnim afinitetima, pa ni na fizičkoj ili geografskoj bliskosti, a na drugom, raste neuporedivo brže nego bilo koja druga u istoriji čovečanstva.
Kao komunikacioni mreža, internet takođe ima određene jedinstvene karakterstike. Sa jedne strane, za sada nije u stanju da prenese kompletan asortiman neverbalne komunikacije, međutim s druge strane, daje svojim korisnicima veću kontrolu nad vremenskim i prostornim koordinatama komunikacije. To jest, omogućava sinhronu i asinhronu interakciju među pojedincima i grupama, bilo da su u blizini ili daleko jedni od drugih. Takođe omogućava svojim korisnicima da prikriju svoj identitet, a za poruke koje se razmijenjuju putem interneta nije podrazumjevano garantovana ni privatnost niti sigurnost. Ipak, ove jedinstvene karakteristike ne utiču na proces i ishod komunikacija koje se odvijajju putem interneta.
Konvencije koje se razvijaju tokom vremena u vezi komunikacionih tehnologija, često su nusproizvod kolektivnog iskustva onih koji su istraživali njegove prednosti i ograničenja u različitim kontekstima komunikacije. Drugim rečima, poznavanje ovih konvencija i njihove prakse je od suštinske važnosti za svakoga ko želi da se uspešno služi ovim tehnologijama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese