studenti
Mesto za uspešne studente

Protokoli

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

PROTOKOLI Mrežni protokol je specifikacija za standardizovane pakete podataka koji omogućavaju razmenu informacija među mrežama. Protokol predstavlja skup pravila i konvencija za slanje informacija preko mreže. Protokoli se mogu selektivno dodavati i uklanjati na svim mrežnim i interfejsima na serveru. Protokol definiše format i redosled poruka koje se razmenjuju između dva ili više komunikacionih entiteta, kao i akcije koje se preduzimaju prilikom predaje ili prijema poruke ili nekog drugog događaja. Svakom aktivnošću na Internetu koja podrazumeva komunikaciju dva ili više udaljenih entiteta upravlja protokol. Na primer: protokoli u ruterima određuju putanju paketa od njegovog izvora do odredišta, protokol za kontrolu zagušenja saobraćaja u krajnjim sistemima kontroliše brzinu prenosa paketa između pošiljaoca i primaoca itd. Ovladavanje oblašću umrežavanja računara praktično bi se moglo poistovetiti sa razumevanjem svih aspekata mrežnih protokola. TCP/IP TCP/IP (engl. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je skup protokola, na kojima počiva suvremeni svijet INTERNET-a, namenjen za komunikaciju između računala povezanih u heterogene mreže na osnovi povezivanja čvor-čvor. Istorija TCP/IP-a U kasnim 1960-ima je u američkom ministarstvu obrane (U.S. Department of Defense – DOD) uočen narastajući problem s elektroničkom komunikacijom unutar ministarstva. Razmjena sve veće količine elektroničkih informacija među DOD osobljem, istraživačkim laboratorijima, univerzitetima i kooperantima je naišla na ozbiljnu zapreku. Zasebne su jedinice imale računarske sisteme od različitih proizvođača računara, koji su koristili različite operativne sisteme i različite mrežne topologije i protokole. Kako bi se te informacije mogle deliti? Za rješavanje je problema s različitom mrežnom opremom i topologijom bila zadužena Advanced Research Project Agency (ARPA). ARPA je osnovala savez sa sveučilištima i proizvođačima računala radi razvijanja komunikacijskih standarda. Taj je savez tačno odredio i izgradio mrežu s četiri čvorišta koja je osnova današnjeg Interneta. Tokom 1970-tih ta je mreža promijenjena prema nacrtu novog, osnovnog protokola (core protocol) koji je postao osnova za TCP/IP. Spominjanje TCP/IP-a zahtijeva sažeti uvod u Internet, veliku mrežu mreža koja omogućuje međusobnu komunikaciju računara iz celog svijeta.  Čvorišta uključuju univerzitete, velike korporacije, istraživačke laboratorije iz SAD-a i drugih zemalja, škole, velike i male firme i računare u vlasništvu pojedinaca. Eksplozija rasta World Wide Weba u posljednjih nekoliko godina potakla je širenje Interneta. Pored toga, Internet je i riznica za milione shareware programa, novosti o svim temama, javnih okupljališta i razmjenu informacija, elektronsku poštu i drugo. Upotrebomm Telnet protokola moguća je daljinska prijava na bilo koji računalni sustav na mreži.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.