Odlomak

Najjednostavnija ideja koja se javlja za povezivanje računara svodi se na uspostavljanje zasebne veze (žice) između svakog para računara. Iako ovakvo rješenje ima određenih prednosti gotovo nikad se ne primjenjuje u praksi jer je skupo.

Posljednjih četrdesetak godina razvijale su se tzv. LAN tehnologije. Sve su one zasnovane na nekoj vrsti zajedničkog (dijeljenog) komunikacijskog medija. Svaka LAN tehnologija uspostavlja određenu strukturu međusobne povezanosti dijelova opreme, tj. topologiju. Struktura međusobne povezanosti dijelova opreme (linija, čvorova, itd.) rezultira sa nekoliko osnovnih topologija koje se zatim mogu kombinovati kako bi se formirale kompleksnije topologije (hibridne topologije).

Ono što je kuljučno jeste da odabrana topologija mora osigurati veliku brzinu komunikacije, treba u što većoj mjeri biti perspektivna, te srazmjerno jeftina.

Prije uspostavljanja lokalne mreže potrebno je upoznati se sa osnovnim pojmovima vezanim uz računarske mreže, da bi se prilikom same implementacije mreža optimalno kofnirugisala tj. uspostavila, što svakako u daljem radu olakšava upotrebu same mreže. Takođe, ispravno osmišljena i uspostavljena lokalna mreža olakšava administriranju, održavanje, proširenje mreže te samim time smanjuje troškove.

Mrežu računara definišemo kao skup samostalnih računara koji mogu međusobno komunicirati tako da razmjenjuju poruke preko nekog medija za prenos podataka. Mreže računara djelimo prema:

• tehnologiji prenosa,
• veličini i
• topologiji.

Kada je upitanju tehnoligija prenosa možemo razlikovati dva tipa mreža, i to:

• difuzijske mreže (eng. broadcast network) i
• mreže od tačke do tačke (eng. point-to-point network).

Prema veličini računarske mreže se mogu podijeliti u četiri osnovne kategorije:

• lokalne mreže (LAN),
• gradske mreže (MAN),
• rasprostranjene (globalne) mreže (WAN) i
• internet.

Četiri najpoznatije LAN topologije su:

• magistrala,
• zvijezda,
• prsten i
• razgranata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Primjena računara /
  • Školska godina: 2020
  • Maturski Radovi, Informacione tehnologije
  • Bosna i Hercegovina,  Bijeljina,  UNIVERZITET SINGERIJA -Fakultet za računarstvo i informatiku  

Više u Informacione tehnologije

Više u Maturski Radovi

Komentari