studenti
Mesto za uspešne studente

XTML CSS

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Prilikom razvoja softvera redovno rešavamo probleme veoma različite prirode. Izrada jednog tipičnog informacionog sistema podrazumeva projektovanje baze podataka, podsistema za komunikaciju sa bazom, zasebnog dela koji sadrži aplikacionu logiku i napokon projektovanje korisničkog interfejsa.
Za izradu nekih podsistema, dobra rešenja su pronađena i implementirana u vidu raznih alata, programskih biblioteka i okvira. Tako je moguće nabaviti softver za objektno-relaciono preslikavanje (kao što je Hibernate), za upravljanje životnim ciklusom domenskih objekata (kao što je Spring), kao i za obavljanje mnogih drugih poslova unutar informacionog sistema.
Nažalost, bar kada su Java tehnologije u pitanju, razvoj korisničkog interfejsa je slabo podržan, a mali broj veoma kvalitetnih alata i okvira za pravljenje korisničkog interfejsa najčešće je usko vezan za izvršnu platformu. Primera radi, Tapestry okvir je namenjen samo za web korisnički interfejs, a većina alata generiše kôd samo za Swing paket.
Posledica toga je apsurdna činjenica da je vreme koje programeri troše na razvoj korisničkog interfejsa nesrazmerno veliko u odnosu na vreme potrošeno na rešavanje daleko bitnijih pitanja tokom razvoja softverskog sistema. Smatramo da dalji razvoj softverskog inženjerstva kao teorijske i praktične oblasti računarstva nije moguć bez adekvatnog rešenja dosadašnjih problema prilikom projektovanja korisničkog interfejsa.
U ovom radu su ti problemi detaljno objašnjeni i prezentovano je naše rešenje u vidu softverskog sistema koji generiše korisnički interfejs korišćenjem XML (eXtensible Markup Language) i CSS (Cascading Style Sheets) tehnologije. Model zasnovan na ovim tehnologijama omogućava upotrebu pogodnije sintakse za projektovanje korisničkog interfejsa, lakše održavanje tokom vremena i nezavisnost korisničkog interfejsa od konkretnih platformi kao što su operativni sistemi, programske biblioteke i okviri.
Softversko rešenje se sastoji od platformski nezavisne specifikacije korisničkog interfejsa zasnovane na XML-u i CSS-u (Simple View), i generatora Swing korisničkog interfejsa (SwingGuiBuilder).

Rad se sastoji od šest poglavlja i dva dodatka:
U prvom poglavlju je dat uvod u kome su definisani predmet i cilj rada.
U drugom poglavlju je definisan pojam korisničkog interfejsa, prikazan istorijat njegovog razvoja i objašnjena je WIMP paradigma na kojoj se zasniva većina grafičkih korisničkih interfejsa.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.