Odlomak

Sama procedura izvršenja bankarske doznake odvija se na
sledeći način: Nalogodavac daje nalog domicilnoj banci da izvrši doznaku u inostranstvo. Pri tome, nalog sadrži sledeće elemente: podatke o korisniku doznake, za čiji račun se dostavlja doznaka, iznos doznake, osnov slanja doznake, oznaku o postojanju pokrića na računu. Posle prijema zahteva nalogodavca za izvršenje doznake, banka proverava da li postoji pokriće na njegovom računu. Zatim banka nalogodavca daje nalog korespodentskoj banci u inostranstvu da isplati naznačeni iznos subjektu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese