Odlomak

Živimo u svetu u kome je sve prisutnija neizvesnost i kompleksnost. Odluke koje se sada donoseu kompanijama mogu da podrazumevaju angažovanje potencijala za mnoge buduće godine, a često za sobom povlače visoke rizike i velike troškove. Konkurancija u borbi za potrošačima je sada žestoka i sve globalnija po svojoj prirodi. Kompanije su doživele ekspanziju u odnosu na veličinu, a često i u odnosu na složenost, kroz povećanje asortimana proizvoda, ulazak na nova tržišta i kretanje u nove poslovne oblasti. Upravo zbog ovakvih okolnosti u okruženju, strateški planer marketinga mora da bude opremljen svim mogućim menadžerskim instrumentima koji u mnogo čemu mogu olakšati posao analize i donošenja odluka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 33 stranica
  • Marketing -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Marketing/PR
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za poslovno industrijski menadžment  

Više u Skripte

Komentari