Odlomak

 

Bolnička (nozokomijalna, intrahospitalna) infekcija je infekcija nastala kod bolesnika i osoblja u bolnici ili nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi. Ispoljava se kao lokalno ili sistemsko oboljenje (stanje) koje je rezultat reakcije organizma na prisustvo infektivnog agensa (jednog ili više) ili njihovih toksina, a koje kod bolesnika nije bilo prisutno, niti je on bio u inkubaciji prilikom prijema u bolnicu ili neku drugu zdravstvenu ustanovu. Ovu međunarodno priznatu definiciju ustanovili su stručnjaci iz Centara za kontrolu bolesti (CDC) u Atlanti 1988. Godine.
Po novijoj definiciji intrahospitalna infekcija se definiše kao bolest koja se razvila nakon 48 sati boravka u bolnici, a nije postojala, niti je bila u fazi inkubacije u momentu prijema radi ispitivanja i/ili lečenja. Procenjuje se da se bolničke infekcije javljaju kod 5-10% hospitalizovanih bolesnika.
Učestalost i tipovi intrahospitalnih infekcija nesumnjivo zavise od mnogih faktora:
• profila bolnice,
• imunskog stanja obolelih,
• bolničke higijene.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari