Odlomak

Na osnovu Zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. Glasnik RS“, br. 101/2005 i 91/2015) član 15, tačka 7, poslodavac je dužan da angažuje pravno lice sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline.

Pravilnikom o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline („Sl. Glasnik RS“, br94/2006, 108/2006-ispr., 114/2014 i 102/2015), član 10, utvrđen je sadržaj i obim ispitivanja uslova radne okoline.
Ispitivanje obuhvata:
1. Mikroklimu (temperatura, brzina strujanja i relativna vlažnost vazduha);
2. Hemijske štetnosti (gasovi, pare, dimovi i prašine);
3. Fizičke štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja-osim jonizujućih zračenja);
4. Osvetljenost;
5. Biološke štetnosti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 22 stranica
  • Inženjerska istraživanja -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Bezbednost
  • Srbija,  Beograd,  Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika  

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari