Odlomak

Relevantne odrednice novog doba. Prva decenija XXI veka u znaku je novog doba u kome vladaju pravila Internetske revolucije i globalizacije. Zato je u pravu Teodor Livit, profesor sa harvardskog univerziteta, kad kaže da dva vektora danas uobličavaju novu svetsku ekonomiju. Internet (i na njemu zasnovane tehnologije), i globalizacija poslovanja na podlozi marketinga.
Snage koje oblikuju novo digitalno doba predmet su mnogih teorijskih i empirijskih istraživanja. Brojne determinante ekonomske i neekonomske prirode (tehnološke, ekološke, političke, sociološke, kulturne) oblikuju globalno okruženje.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari