Odlomak

Pojam izvoda funkcije nastao je iz problema tangente krive linije kao i problema brzine kretanja. Prvi problem doveo je Lajbnica (1646-1716), a drugi problem doveo je Njutna (1642-1727), do pojma izvoda, gotovo u istom vremenskom periodu, i ako su ova dva naucnika radili apsolutno nezavisno jedan od drugoga. Mnogi matematičari pre Lajbnica su pokušavali da reše problem tangente. Karakteristično za njih je to, da su sadržali takve analitičke i geometrijske postupke koji pokazuju da u nastojanju rešavanja ovog problema tangente, nužno se rađa pojam izvoda. U takvim pokušajima se često javlja ideja da se tangenta linije shvati kao granična kojoj teži sečica krive, kada se jedna od presečnih tačaka po krivoj, drugoj presečnoj tački. Osnovni problem na koji su prethodnici Lajbnica nailazili, kada su pokušali da reše problem tangente ili kada su ga delimično rešili (kao Dekart za algebarske krive) ležala je u prirodi računa sa beskrajno malim veličinama.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Matematika prof. Vesna Simovic
  • Školska godina: prof. Vesna Simovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Matematika
  • Srbija,  Kraljevo,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Mašinski fakultet u Kraljevu  

Više u Matematika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari