Odlomak

 

U prvom dijelu diplomskog rada govori se o općem pojmu javnog sektora, koji se ponekad naziva i državnim sektorom, jer je dio države a koji se bavi proizvodnjom, isporukom i raspodjelom robe i usluga za vladu i njene građane bez obzira da li pripada nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj upravi.
U drugom dijelu diplomskog rada govori se o javnim dobrima, što je ustvari i naziv ovog rada. Javna dobra su ona doba koja savremena i moderna država stavlja na raspolaganje putem mehanizma javnog sektora, javljaju se iz razloga što tržište nije u mogućnosti da osigura njihovu racionalnu ponudu zbog same naravi javnih dobara. Da bi načinili razliku između privatnih i javnih dobara, ekonomisti postavljaju dva osnovna pitanja. Prvo, da li dato dobro odlikuje rivalna potrošnja. Rivalna potrošnja znači da ako jedna osoba koristi određeno dobro, druga to ne može. Na primjer, ako Lin popije bocu soka od jabuka, Fren ne može da popije istu bocu. Nasuprot tome, nerivalna potrošnja odnosi se na slučajeve kada potrošnja od strane jedne osobe niti odvraća od potrošnje drugu osobu, niti je spriječava u tome.
Javna dobra su ona dobra koja nam savremena država stavlja na raspolaganje putem mehanizma javnog sektora. Ona se javljaju iz razloga što tržište nije u mogućnosti da osigura njihovu racionalnu ponudu zbog same naravi javnih dobara. Karakteristike javnih dobara jesu neisključivost (korištenje javnog dobra u određenom trenutku od strane određene osobe ne isključuje mogućnost korištenja tog dobra od drugih osoba), neiscrpnost (ako neko javno dobro koristi više osoba u isto vrijeme to ne znači da ćemo to dobro iscrpiti, na primjer stajanjem puno ljudi ispod svjetiljke na ulici neće iscrpiti svjetiljku niti će nekoga od ljudi isključiti od tog dobra) i nedjeljivost (javno dobro se ne može podijeliti, na primjer ne možemo podijeliti svjetionik ili policajca).
Zadnji dio rada, tačnije zaključak, govori o poređenju koje se tiče efikasnosti javnog i privatnog sektora, ukazuje koliko je bitna saradnja i partnerstvo ova dva sektora. Prije svega, postavlja se pitanje kolika bi trebala da bude ponuda javnih dobara.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 34 stranica
  • Ekonomska politika Prof.dr.Mehmedalija Hadžović
  • Školska godina: Prof.dr.Mehmedalija Hadžović
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  Fakultet javne uprave u Sarajevu  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari