studenti
Mesto za uspešne studente

Infinitiv i gerund

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Glagoli u engleskom jeziku mogu se formirati na 4 načina, tj. postoje 4 morfološka oblika, a to su:
• the present (sadašnje vreme),
• the past (prošlo vreme),
• the present participle (sadašnji particip) i
• the past participle (prošli particip).

The present (sadašnje vreme) je osnovni oblik glagola koji tražimo u rečniku: be, close, love, go…
The past je prošli oblik glagola koji objašnjava da se radnja dogodila u prošlosti, to je prost glagolski oblik koji stoji sa imenicom ili zamenicom i tako označava predmet iskaza: I was, I closed, I loved, I went…
Participi (sadašnji i prošli) su glagolski pridevi koji se najčešće koriste za građenje trajnih i svršenih vremena. Ali oni se mogu koristiti i u raznim konstrukcijama kao i za skraćenje rečenica.
Participi se koriste da skrate rečenicu kada označavaju radnju istovremenu sa dešavanjem radnje glavnog glagola.
Kao i kod večine vrsta reči, današnji glagolski oblici su veoma pojednostavljeni u poređenju sa onim što je postojalo nekada u engleskom jeziku.
Engleski glagol je sačuvao određene distinkcije:
• vremena (tense),
• broja (singular/plural),
• lica (case),
• načina (mood): indikativ, konjuktiv, imperativ;
• aktiva i pasiva (active voice, passive voice),
• glagolskog vida (aspect): continuous i indefinitive/perfective;
• nefinitnih glagolskih oblika (non-finite verbal forms),
• infinitiv (infinitive),
• gerund (gerund),
• participi (participles).

Engleski, kao i mnogi germanski jezici, sadrži pravilne i nepravilne glagole.
U zavisnosti od pravilnosti glagoli se dele na četiri grupe:
• pravilni,
• nepravilni,
• glagoli koji imaju više oblika i
• nepotpuni glagoli.

Pravilni glagoli grade prošlo vreme i prošli particip tako što se im dodaje nastavak –d ili –ed, kao što je open, opened, opening, opened.
Nepravilni glagoli imaju sopstvene oblike za prošlo vreme i prošli particip kao što je drink, drank, drinking, drunk.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.