Odlomak

Svaka zajednica, koja želi biti produktivna, razvijena i samoodrživa mora svoje prednosti graditi na znanju i stalnom širenju mogućnosti za učenje. Stepen razvoja obrazovanja je bitan indikator društvenog, kulturnog i ekonomskog razvoja društva. Vaspitanje i obrazovanje je jedan od osnovnih kriterija konkurentnosti u 21. vijeku.
Vaspitanjem i obrazovanjem izražavamo kakvo društvo želimo biti i kakvog čovjeka
želimo obrazovati. Važno je stoga prepoznati zajedničke vrijednosti koje trebaju podupirati
vaspitno-obrazovno djelovanje. U tom se smislu od škole očekuje promišljanje o vrijednostima i dugoročnim vaspitno-obrazovnim ciljevima te djelovanje u skladu sa
zajednički usuglašenima društveno-kulturnim vrijednostima i vaspitno-obrazovnim ciljevima. U vaspitno-obrazovnom sistemu trebaju biti zastupljene temeljne vrijednosti. Osim
materijalnih, ekonomskih, naučnih, tehničkih, bioloških i prirodnih vrijednosti u vaspitno-obrazovnom sistemu potrebno je podjednako ugraditi i isticati društvene, estetske, kulturne,
duhovne, religiozne i moralne vrijednosti.
Nastava maternjeg jezika u osnovnim školama je veoma važna karika u sistemu osnovnoškolskog vaspitanja i obrazovanja. Kako i koliko ocjenjivanje utiče na prihvatanje škole i maternjeg jezika uopše, poznato je. Učenje maternjeg jezika nije samo usvajanje (znanja) informacija, nego je riječ o progresivnom procesu u kojem učenik treba da stiče sposobnosti i vještine te razvija vrijednosti i stavove.

Vaspitanjem i obrazovanjem izražavamo kakvo društvo želimo biti i kakvog čovjeka
želimo vaspitati. Veoma je važno prepoznati zajedničke vrijednosti koje trebaju podupirati
vaspitno-obrazovno djelovanje. U tom se smislu od škole očekuje promišljanje o
vrijednostima i dugoročnim vaspitno – obrazovnim ciljevima te djelovanje u skladu sa
zajednički usuglašenima društveno-kulturnim vrijednostima i vaspitno – obrazovnim ciljevima.
U vaspitno -obrazovnomu sustavu trebaju biti zastupljene temeljne vrijednosti. Osim
materijalnih, ekonomskih, naučnih, tehničkih, bioloških i prirodnih vrijednosti u vaspitno – obrazovnom sustavu potrebno je podjednako ugraditi i isticati društvene, estetske, kulturne,
duhovne, religiozne i moralne vrijednosti. Ipak najveću pažnju trebamo posvetiti i vještinama. Naravno, za pravilan razvoj je potrebna priprema koja počinje već kod neke djece od treće godine života. Vještine koje se razvijaju su, a među najvažnijima su svakako čitanje i učenje čitanja i pisanja (tzv. bukvarski period) je centralno, najznačajnije i najsloženije razdoblje (period, etapa) u nastavi početnog čitanja i pisanja. One su ključ za sve ostale vještine. To su oni prvi koraci u školskom učenju. Školsko učenje počinje učenjem čitanja i pisanja koje je u didaktici poznato kao početno čitanje i pisanje. Nastava početnog čitanja i pisanja vremenski je vezana za prvi razred. Prema okvirnom Nastavnom planu i programu i očekivanim rezultatima učenja za prvi razred piše da će se usvojiti štampana slova, čitanje i razumijevanje pročitanog. Očekivani rezultati su istovremeno i nastavni ciljevi. Za usvajanje čitanja i pisanja u školskom učenju važna je metodika, razumijevanje suštine modeliranja nastavnih časova uz uvažavanje bitnih činjenica koje podrazumijeva nastavni proces. Usvajanje čitanja i usvajanje pisanja su usko povezani i ne mogu se razdvojiti.
Čitanje i pisanje zahtijeva poseban napor, a učenicima u prvom razredu to je teško istodobno svladati. Čitanje je djeci lakše od pisanja, jer većina djece dolaskom u 1. Razred je već savladala tehniku čitanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Ostalo

Komentari

Click to access the login or register cheese