Odlomak

Put je građevinski objekat koji služi za kretanje i prevoz ljudi i materijalnih dobara sa jednog mjesta na drugo. U sistemskom pristupu planiranja saobraćaja putevi predstavljaju elemenat tehničke baze (stabilna postrojenja) u sistemu cestovnog saobraćaja. Razvojem motornih vozila i građenjem puteva došli su do izražaja elementi po kojima se putevi međusobno razlikuju, tako da danas imamo više klasifikacija puteva koje se rade na osnovu različitih kriterijuma.
Puteve najčešće klasifikujemo prema sljedećim kriterijumima :
 geopolitički kriterijum (prema društveno – privrednom značaju),
 eksploatacioni kriterijum,
 tehnički kriterijum.

Geopolitički kriterijum klasifikacije puteva

Prema ovom kriterijumu putevi se dijele na:
 magistralne,
 regionalne i
 lokalne.

Magistralni putevi su međunarodni i drugi javni putevi koji povezuju velike gradove i vezuju privredna područja u različitim regijama.

Regionalni putevi povezuju relativno bliska privredna područja u okviru određenih regija i u isto vrijeme obavljaju distribuciju prometa i napajanja magistralnih puteva.

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari