Odlomak

Kompjuterski kriminalitet predstavlja oblik kriminalnog ponašanja kod kojeg se korištenje kompjuterske tehnologije i informacionih sistema ispoljava kao način izvršenja krivičnog djela ili se kompjuter upotrebljava kao sredstvo ili cilj izvršenja, čime se ostvaruje neka, u krivično-pravnom smislu, relevantna posljedica.

Kompjuterski kriminalitet je, također, protivpravna povreda imovine kod koje se računarski podaci s predumišljajem mijenjaju (manipulacija računara), razaraju (računarska sabotaža) ili se koriste zajedno s hardverom (krađa vremena).

Kompjuterski kriminalitet se počeo razvijati u skoroj prošlosti, sa razvojem računarske tehnike i tehnologije. U današnje vrijeme, česte su pojave upada u kompjuterske sisteme velikih kompanija, radi sticanja imovinske koristi. Te upade u sisteme, u današnje vrijeme mogu da vrše skoro sve osobe, jer je za to potrebno, samo, dobro poznavanje rada na računaru i odgovarajuća brzina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari