Odlomak

Uporedno sa razvojem informacionih tehnologija i telekomunikacionih sistema raste i mogućnost zloupotreba podataka koji se tim putem prenose. Brzi razvoj hardvera i softvera, koji se koriste za prenos podataka, uslovljava česte promene i usavršavanja istih. U toj trci proizvođači često nemaju vremena za detaljno testiranje opreme. Usled nedovoljnog testiranja, često se javljaju propusti koji čine osnovu za rad potencijalnih napadača. Napadači razvijaju sopstvene alate i tehnike pomoću kojih zaobilaze sigurnosne mere i na taj način dolaze do „važnih“ podataka. U cilju eliminisanja ovih nedostataka nameće se novi pravac istrazivanja u sferi sigurnosti informacionih sistema, koji se odnosi na zaštitu podataka od neovlašćenog pristupa, modifikacija ili različitih zloupotreba. Na važnost zaštite podataka ukazuje činjenica da je ona postala jedan od najvažnijih komponenata nacionalnih bezbednosti zemalja, državnih administracija, banaka i sl. Isto tako, veliki broj kompanija sve više poklanja pažnju merama sigurnosti sopstvenih informacionih sistema i podataka. Kao najzastupljeniji medijum za prenos podataka se koriste računarske mreže. Kao takve logično predstavljaju usko grlo po pitanju sigurnosti informacija koje se tim putem prenose. Iz tog razloga, posebna pažnja posvećena je zaštiti podataka koji se prenose putem računarske mreže.
Određene informacije koje su od velikog značaja za državu građani treba da čuvaju kao tajnu jer bi njihov uvid javnosti mogao da ugrozi samo funkcionisanje državnih i građanskih prava i sloboda. S druge strane, država treba da omogući građanima da imaju slobodan pristup svim drugim informacijama od javnog značaja.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari