Odlomak

 

Na ljestvici najstarijih profesija na svijetu na prvom mjestu je, naravno, prostitucija, na drugom špijuniranje, dok literatura na treće mjesto stavlja bavljenje korupcijom, zarađivanje za život pomoću korupcije. Ta je aktivnost stara koliko i ljudski rod, bolje rečeno, koliko i politička i ekonomska organizacija društva. Korupcija se u primitivnim plemenima očituje u posebnim uslugama što ih pripadnik plemena čini plemenskim vođama, dok mu oni zauzvrat daju usluge drugog tipa, bolji položaj u hijerarhiji koji donosi materijalni ili kakav drugi probitak. Kroz stoljeća carevi i kraljevi nisu predviđali nikakvu plaću za plaćanje upravnih službi, već su službu smatrali osobnom benefi cijom, a prihode od darova (pljačke i podmićivanje) nešto što se samo po sebi razumije. Cezar u Galiju odlazi na samo da bi pokorio barbare već i da zaradi u vojnoj službi, a sultan je sucima dopuštao da primaju darove i sukladno tome donose osudu.Da li je traženje veza da se ne čeka u redu za plaćanje računa korupcija? Da li je to i darivanje učiteljice za Osmi mart, ili davanje poklona u znak zahvalnosti profesorima nakon odbranjenog diplomskog ili magistarskog rada? Donošenje zakona pod uticajem određenih lobija? Doniranje partija pred izbore?

Gotovo je nemoguće ne susresti se (nažalost, svakodnevno) sa naslovima u sredstvima javnog informisanja koji spominju protekciju, veze, interese, položaje, moć, mito, nezakonit uticaj. Iako ovi pojmovi ne moraju biti elementi korupcije niti nužno asocirati na nju, oni ipak ukazuju na kratko pojmovno jezgro ovog prastarog pratioca ljudskog društva.

Korupcija se pojavljuje u gotovo svim područjima života i djelovanja, od javnih institucija, preko politike do privrede i poslovanja s inostranstvom.

Korupcija je oduvijek postojala, i zaista se ne može smatrati ekskluzivitetom nekog vremena ili prostora, ali joj se u posljednje vrijeme, zbog izrazito razornih efekata koje ima na ekonomije, demokratiju i povjerenje građana u vlast, posvećuje znatna pažnja.

Ima više nego dovoljno razloga da govorimo o korupciji, njezinim oblicima i mogućnostima njenog smanjenja. Jedno ipak treba naznačiti na samom početku: kao što je slučaj sa brojnim drugim, „negativnim“ društvenim pojavama, i stepen korupcije se može samo smanjiti, nikako eliminisati. Ipak, može se, tačnije, mora se učiniti sve da se problem korupcije dovede na prihvatljiv stepen − onaj koji neće smetati odvijanju normalnog i redovnog života i koji će omogućiti da „dio kolača“, tj. život dostojan civilizovanog čovjeka probaju i oni manje privilegovani. Stoga, iako se tema možda čini već poprilično iscrpljenom i istraženom, ona je itekako aktuelna.

2. KORUPCIJA – Pojam, uzroci i oblici ispoljavanja

Odgovor na ova pitanja nije lak kako se čini. Proučavati i analizirati korupciju zaista nije nimalo lagan zadatak, pogotovo iz razloga njene polivalentnosti u pojavnom smislu. Naime, riječ korumpirati potiče od latinske riječi corrumpere – kvariti, izopačiti, pokvariti, podmititi, podkupiti; a riječ korumpiran na latinskom corruptus – znači potplaćen, pokvaren, podmićen. . Defi nicija korupcije po etimološkom kriteriju Korupcija spada u pojmove kojima je teško denotativno odrediti sadržaj jer se njezino značenje mijenja u različitom vremenskom, društvenom i političkom kontekstu. Etimološki termin korupcija dolazi od latinske riječi rumpere što doslovce znači razbijanje, lomljenje, kidanje, sugerira se da je nešto prekinuto. U prekidanju odnosno lomljenju sudjeluju barem dvije osobe, za podmićivanje treba biti njih dvoje – cum rumpere. Nešto se radi ili ruši zajedno, između podmitljivca i podmićenog. Korupcije su sporazumne operacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari