Odlomak

Javna uprava predstavlja jedno od strateški važnih područja.Savremena uprava mora se zasnivati na osnovnim principima uspješne javne uprave, dobre uprave odnosno “good governance”. Javna uprava mora biti transparentna, efikasna, odgovorna, efektivna ,otvorena i pristupačna. Poštivanjem ovih principa se osigurava depolitizacija, dok svako zastranjenje vodi ka politizaciji kao osnovnoj prečici za korupciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 6 stranica
  • Javna uprava i politički sistem Doc.dr. Tanović Merima
  • Školska godina: Doc.dr. Tanović Merima
  • Seminarski radovi, Skripte, Političke nauke, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Pravni fakultet  

Više u Političke nauke

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari