Odlomak

Радња извршења кривичног дела је само она којом се извршава кривично дело и која је садржана у опису кривичног дела. На пример код кривичног дела крађе радња извршења састоји се у одузимању туђе покретне ствари.

Последица је не само претпоставка кривичног дела, његове друштвене опасности, већ постојање кривичног дела као друштвено опасног. Без последице нема кривичног дела због непостојања друштвене опасности.Друштвено опасно дело је оно дело које угрожава или повређује одређена правна добра, државу или друштвену заједницу као целину односно појединца, и које  у одређеном времену и месту и у склопу бројних прилика упућује на закључлак да је једно понашање учиниоца друштвено опасно.

Противправност постоји ако је дело противно норми која забрањује извесно понашање или која наређује одређено понашање.

Кривица постоји ако је извршилац у време извршења био урачунљив и поступао са умишљајем, а био је свестан или је био дужан и могао бити свестан да је његово дело забрањено.

Нико не може бити кривично одговоран ако у време извршења кривичног дела није био у стању да схвати значај свог дела и да управља својим поступцима, а поред тога и ако није имао одређени психички однос према делу. Кривична одговорност утврђује се увек према моменту извршења кривичног дела. Елементи кривичне одговорности су урачунљивост и виност (кривица).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 30 stranica
  • Pravo /
  • Školska godina: 2024
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari