Odlomak

Krivično procesno pravo kao grana pozitivnog zakonodavstva predstavlja sistem pravnih normi ili normativno utvrđeni skup pravnih propisa, kojima se uređuje krivični postupak. Sastavni deo definicije krivičnog procesnog prava, kao grane zakonodavstva je pojam krivičnog postupka. U opštem smislu i krivični postupak se, kao i bilo koji drugi “postupak”, svodi na određeno postupanje, odnosno određenu proceduru, koja se obavlja radi ostvarenja nekog cilja. Cilj krivičnog postupka je da niko ne bude osuđen, a da se učiniocu krivičnog dela izrekne krivična sankcija pod uslovima koje propisuje krivični zakon, na osnovu zakonitog i pravično sprovedenog postupka. Osnovna načela krivičnog postupka propisana Glavom I, Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj: 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013), a zaštićena, takođe i Ustavom RS i ratifikovanim međunarodnim aktivma iz oblastima ljudskih prava, predstavljaju procesna pravila o najvišim procesnim pojmovima i institutima, određuju karakter krivičnog postupka i pružaju smernice u tumačenju u primeni odredbama ZKP.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese