studenti
Mesto za uspešne studente

Kvantitativni metodi u ekonomiji i menadžmentu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

1.) U kojim fazama se odvija primena ekonomski-matematičkih modela u procesu donošenja odluka?
Primena ekonomsko-matematičkih modela u procesu donošenja odluka odvija se u nekoliko međusobno povezanih faza:

1. prikupljanje podataka-formiranje baze podataka
2. formulisanje ekonomsko-matematičkog modela –formalizacije funkcije kriterijuma i sistema odraničavajućih uslova
3. rešavanje modela – primena raznih algoritama, matematičkih modela i računarskih programa
4. ekonomska interpretacija, kvantitativna analiza rešenja i formulisanje predloga za donošenje odluka
5. donošenje odluka
6. realizacija odluka
7. kontrola izvršenja, analiza dodatnih predloga i informacija i po potrebi preformulisanje modela

 

 

 

 

2.) Navedite definiciju za operaciona istraživanja.
Operaciona istraživanja su skup modela, kvantitativnih metoda i algoritama, pomoću kojih se određuje najpovoljnije rešenje složenih problema iz svih oblasti delovanja ljudi. Danas pojam operacionih istraživanja označava naučni pristup donošenju odluka, kojim se istražuje kako na najbolji način dizajnirati i funkcionisati sistem, obično pod uslovima postojanja potrebe za alokacijom oskudnih resusrsa.

 

 

 

 

3.) Navedite i objasnite delove modela optimiranja.
Modeli optimiranja ili modeli programiranja sadrže uslov o nenegativnosti, sistem ograničavajućih uslova i funkciju kriterijuma. Pretpostavimo da se proizvodi n različitih proizvoda uz korišćenje m izvora koji stoje na raspolaganju u odraničenim količinama raspoložive količine izvora su elementi vektora b = [b1, b2, …. bm] = [bi], i=1,2, … m . Za proizvodnju jedinice j-tod proizvoda troši se aij jedinica i-tog izvora. Veličina aij naziva se tehnički koeficijent: A=[aij], i=1,2, … m , j=1,2, … n. Pretpostavimo da su prodajne cene proizvoda označene sa Cj, pri čemu Ct=[c1,c2, … cn]=[cj], j= 1,2,…n. Na osnovu podataka A,b i Ct potrebno je odrediti količine Xj j-te vrste proizvoda, j=1,2,…n, tako da ukupan prihod bude maximalan. Skup mogućih rešenja M obuhvata sve one programe/rešenja x koji zadovoljavaju postavljeni sistem ograničenja i uslov o nenegativnosti. Optimalno rešenje je taj skup rešenja xj koji obezbeđuje ekstremnu vrednost funkcije kriterijuma.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

1 Komentar

  1. Hvala za share puno pomaze 🙂

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.