Odlomak

LIDERSTVO

Kada govorimo o liderstvu i ledirima ne možemo zaobići heroje poput Linkolna ili Mandele, i njihove liderske sposobnosti i veštine koje su bile veoma važne za uspeh ili neuspeh organizacija kojima su upravljali. Hiljade naučnika je, proučavalo liderstvo, njihove karakterne osobine, lidersko ponašanje i okolnosti ili situacije u kojima su radili.
 

 

DEFINICIJA LIDERSTVA

Postoji mnogo različitih definicija liderstva kao što ima i mnogo onih koji su pokušali da definišu ovaj pojam. Definisaćemo menadžersko liderstvo kao proces kojim se delatnost članova grupe usmerava ka ostvarenju zadataka. Ova definicija ima četiri značenja. Liderstvo podrazumeva druge ljude – radnike ili sledbenike. Spremnošću da prihvate smenrnice i uputstva lidera, članovi grupe omogućavaju da se definiše status lidera, kao i sam proces liderstva; kada ne bi postojali drugi ljudi, svi kvaliteti liderstva kod menadžera bili bi beznačajni.

Liderstvo znači nejednaku raspodelu moći između lidera i članova grupe.

Članovi grupe nisu bez moći: oni mogu da utiču na aktivnosti grupe na različite načine. Lider ima veću moć, što je veći broj izvora moći, to su veće mogućnosti da će menadžer biti uspešan lider. Na osnovu rezultata snimanja života u organizacijama, zaključeno je da menadžeri na istim nivoima – s istim legitimnim moćima – različito koriste svoje moći: moć nagrađivanja, moć prinude, legitirnu moć, referentnu moć i stručnu moć. Na različite načine se koriste različiti oblici moći kako bi se uticalo na ponašanje sledbenika. Lideri su uticali na vojnike da ubijaju. Lideri su takođe uticali na radnike da se lično žrtvuju za dobrobit kompanije. Moralno liderstvo zahteva da sledbenici budu dobro upoznati s alternativama kako bi u momentu donošenja odluke o ponudi lidera za liderstvo mogli inteligentno da odgovore.

Čuveni etičar Majkl Džozefson (Michael Josephson) tvrdi da etiku ne učimo od ljudi koji propovedaju ili morališu pričajući o etici; etiku učimo od ljudi koje cenimo i poštujemo, od ljudi koji imaju moć nad nama. Oni su pravi učitelji etike… Veoma je važno dati podršku idealima, ako su iskreni. Veoma je važno da lideri i uzori, bilo da su sportske zvezde ili političari, daju pozitivne izjave o etici, ukoliko nisu licemeri.  Važno je istaći da liderstvo i upravljanje nisu isti pojam uprkos činjenici da se liderstvo dovodi u vezu s upravljanjem i da je važno za menadžment.
Neko može biti uspešan menadžer – dobar planer i pošten, organizovan upravnik – ali bez motivacionih sposobnosti lidera. Drugi, mogu biti uspešni lideri – koji su sposobni da stimulišu raspoloženje i privrženost – ali im nedostaju menadžerske sposobnosti da kanališu energiju koju su kod drugih izazvali. U današnjem svetu mnoge organizacije smatraju da je važno da menadžeri poseduju liderske sposobnosti.

 

 

 
PROUČAVANJE KARAKTERNIH OSOBINA

Psiholozi i ostali istrazivaci u u utvdjivanju karakternih osobina lidera, su koristili dva pristupa:

1) poredili su karakterne osobine onih koji su postali lideri sa karakternim osobinama onih koji nisu;
2) poredili su karakterne osobine uspešnih lidera sa karaktemim osobinama neuspesnih lidera.

 

 

 

LIDERI I NELIDERI

Pokazalo se iz iskustva da su lideri kao grupa pametniji, otvoreniji i samopouzdaniji od nelidera. Po pravilu, viši su rastom. Iako na milione ljudi ima ove osobine, većina od njih nikada neće postati lider. A sa druge strane mnogi neosporni lideri nemaju te osobine. Moguće je da ljudi stiču samopouzdanje i sigurnost tek pošto zauzimu mesto lidera.
Visok rast se godinama dovodi u vezu s američkim liderima. To možda odražava spremnost naše kulture da lidere traži među muškarcima kavkaske rase. Naše pretpostavke o osobinama lidera se menjaju jer sve više žena, manjina, homoseksualaca i hendikepiranih osoba zauzima položaj lidera.

 

 

 

USPEŠNI I NEUSPEŠNI LIDERI

Uspešnost liderstva ne zavisi od grupe osobina, već od toga koliko osobine lidera odgovaraju zahtevima situacije.Zene mogu biti jednake po popularnosti sa muškarcima mada je verovatnoća da postanu lideri manja nego kod muškaraca. Ali rezultati pokazuju da žene lideri, kod radnika su jednako cenjene, postižu jednako dobre rezultate kao i muškarci.
Razni stereotipi su još jedan problem kojim se suočavamo sa naporima da ustanovimo vezu izmedju karakternih osobina i liderskih kvaliteta jer liderski kvaliteti mogu ostati skriveni. Organizacije kao što su GM, AM International, Xerox, Avon, IBM i Procter& Gamble započele su programe postavljanja crnaca i žena na liderske položaje.
Jedan od načina na koji crni poslovni svet pomaže rast ekonomske moći Afroamerikanaca je takozvana mreža spoljnih kontakata sa različitim kompanijama. Ta mreža se koristi za stvaranje uporišta u raznim oblastima od komunikacija preko šou-biznisa do robe široke potrošnje.
 

 

BIHEJVIORISTIČKI PRISTUP LIDERSTVU

Kada smo shvatili da uspešni lideri ne poseduju posebne osobine po kojima se ističu ili razlikuju došli smo na ideju da otkrijemo šta uspešni lideri rade, kako delegiraju zadatke, kako komuniciraju i motivišu svoje radnike, kako izvršavaju svoje zadatke… Istraživači koji su se bavili ovom problemiatikom sagledavali su je sa dva ospekta ponašanja lidera: funkcijama i stilovima liderstva.

 

 

Funkcija lidera

Liderske funkcije su aktivnosti usmerene na održanje grupe i zadatke koje mora da realizuje lider da bi jedna grupa mogla uspešno da radi. Istraživači koji su se bavili istraživanjem tih funkcija zaključili su da je za uspešan rad grupe potreban takav lider koji može izvršiti dve važne funkcije: funkciju rešavanja problema i funkciju održanja grupe na okupu (socijalna funkcija).

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari