Odlomak

Svaku organizaciju čine ljudi i oni su nezaobilazan i najvažniji resurs. Kako bi moderne organizacije uspešno funkcionisale preduslov je da one raspolažu kvalitetnim ljudskim resursima. Profitabilnost i performansi jedne organizacije pre svega zavise od kvaliteta radne snage koja svojim radom aktivno učestvuje u realizaciji strategijskih ciljeva organizacije. Poslovna strategija od ljudskih resursa zahteva da poseduju odgovrajuća znanja, stručnost, iskustvo, veštine i entuzijazam, dok je kredibilan menadžerski tim sa jasnom vizijom i sposobnošću motivisanja podređenih osnovna poluga implementacije strategije.
Retkost ljudskih resursa uslovljava način njihovog upravljanja. Menadžment ljudskih resursa predstavlja deo organizacije čiji je zadatak da privuče, zadrži i motiviše radnike istovremeno doprinoseći ostvarivanju misije i vizije preduzeća. Dugogodišnja ekspanzija menadžmenta ljudskih resursa dovela je do priliva znanja iz ove oblasti što je veću pažnju usmerilo na obrazovanje i obuku stručnih kadrova iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari