Odlomak

Lokalna samouprava je autonomni sistem upravljanja lokalnim zajednicama, konstituisanim na užim delovima državne teritorije radi zadovoljavanja potreba građana.
U okviru svake lokalne samouprave neophodno je težiti da lokalna zajednica u nekim svojim elementima postane nezavisna od države i njenih organa, kao i od mnogih drugih organizacija, bile one da su političke, vojne ili nevladine. Zato bi lokalna samouprava morala da ima svoja izvorna ovlašćenja koja se odnose na bitna životna pitanja građana. U lokalnim samoupravama obavljaju se poslovi koji su od neposrednog značaja i interesa za stanovnike određenog područja.
Ti poslovi su uglavnom lokalnog značaja, jer su vezani samo za određeno naselje, mesto ili neko uže područje. Tiču se samo onih građana koji žive na toj terioriji, a ne onih koji žive u drugim lokalnim zajednicama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Pravo lokalne samouprave -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari