Odlomak

Bože, sačuvaj me beskorisnog znanja, kazuju učene glave!
1. To je ono znanje koje kod čovjeka ne pobuđuje plemenitost i dobrotu. Jer, kao što nas
drevna mudrost uči: kad se stvari izučavaju, znanje se uvećava; kad se znanje uveća, volja
postaje iskrena; kad je volja iskrena, um je ispravan; kad je um ispravan, čovjek je
odgojen.
2. Nažalost, na nekim ustanovama znanje se možda uvećava, ali se ne odgaja iskrena volja,
ne odgaja se ispravan um, ne odgaja se čovjek.
3. Društvo koje ima obrazovanje bez odgoja, slično je kosturu bez duše.
Prof. dr Cariša H. Bešić

Predmet i cilj izučavanja Makroekonomske analize:
 Predmet izučavanja Makroekonomske analize jeste neophodnost objašnjenja pojma
ekonomske analize, njena osnovna obilježja, esencijalne zadatke koji se pred nju
postavljaju, a koje ona upravo treba da egzaktno riješi, zatim različite pristupe koji su nastali
tokom njenog razvoja, kao i njenu obuhvatnost.
 SIŽE: Utvrđivanje zakonitosti u nekom užem skupu eknomskih pojava i/ili procesa
rješavanja nekog posebnog ekonomskog problema predstavlja predmet ekonomske
analize. Dakle, ekonomska analiza de facto predstavlja primjenu ekonomske teorije u
rješavanju određenih ekonomskih problema u različitim ekonomskim situacijama. To znači
da ekonomska analiza nastoji objasniti određeni ekonomski problem koji se pojavljuje kao
posebni slučaj ekonomske teorije.
 Cilj nastave: Da upozna studente sa razvojem naučne misli i primjene Makroekonomske
analize u razvijenim tržišnim privredama. Takođe, studentima će se obezbjediti neophodna
znanja iz Makroekonomske analize koja će ih osposobiti da se aktivno uključe u izučavanje
brojnih kvantitativnih i kvalitativnih metoda u ekonomiji, čime će se doprineti
osposobljavanju studenata za učešće u procesu rada i za kritički pristup društvenoj praksi.
Sem toga, izučavanja Makroekonomske analize su usmjerena ka identifikaciji svih faktora
koji utiču na uspješnu primjenu ove naučne discipline, kao i neophodnih preduslova za
primjenu u domaćoj privredi u funkciji unapređenja konkurentske sposobnosti domaćih
preduzeća i postizanja poslovne izvrsnosti, kao vrhunskog cilja savremenog poslovanja.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 70 stranica
  • Makroekonomija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Travnik,  Internacionalni Univerzitet Travnik  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari