Odlomak

MARKETING

Razvoj marketing misli I njena primena u praksi.

Ne postoji jedinstveno misljenje koje o godini koja bi se mogla nazvati godinom nastanka koncepcije I discipline pod nazivom marketing.Posebno je tesko utvrditi godinu prvog prihvatanja poslovne koncepcije marketinga u praksi. U literature se srece podatak da je marketing kao poslovna koncepcija prvi put prihvacen u 17 veku I to ne u SAD kako se obicno misli,vec Japanu.
Godine 1650 je prvi put primenjena koncepcija marketinga u svetu,od strane porodice Mitsui otvaranjem trgovine slicne danasnjoj robnoj kuci u tokiju.U svom poslovanju gospodin Mitsui je primenio principe BITI KUPAC ZA SVOJE MUSTERIJE I PRAVO POVRACAJA NOVCA POTROSACU,BEZ POGOVORA,koji su tek 250 godina kasnije uspeli da iskoriste kao marketinski princip poslovanja velikih americkih kompanija. Prva primena marketinske koncepcije u praksi ustvarena je u international harvester company u sad-u sredinom 19 veka. Marketing kao naucna disciplina poceo je da se izucava u visokoskolskim ustanovama u Americi pocetkom 20 veka.
Pocetak 20-og veka smatra se periodom uvodjenja marketinga kao predmeta koji se izucava na poslovnim skolama,obelezen je prvi publikovani rad o marketingu,izdavanje prvog udzbenika iz oblasti marketinga “Principles of Marketing”.U istom periodu zapocinje simbolicna primena koncepcije marketinga u praksi osnivanjem odeljenja za marketing u americkim kompanijama Curtis Publishing Compani I jos neke.

1930-1940 god. Intezivira se izucavanje marketinga u poslovnim skolama.U ovom periodu uvode se socio-psiholoske I druge kvalitativne I kvantitativne metode u istrazivanju marketinga.
1940-1950 god. Nastavlja se razvoj kvalitativnih I kvantitativnih metoda u istrazivanju marketinga,narocito kvantitativnih metoda u istrazivanju trzista u pravcu razvoja upravljackog pristupa.
1950-1960 god. Stvorena je opsta teorija marketinga na osnovu raspolozivih koncepcija ali je u istom periodu zapoceta afirmacija upravljackog pristupa u izucavanju I primeni marketinga.
Veca I sadrzajnija primena marketinske koncepcije u svetu zapocinje u SAD polovinoim 20 veka,da bi 10 godina kasnije bila preneta u Nemacku,Japan a kasnije I u Veliku Britaniju..
1960-1970 god. Obelezen je primenom marketinga u sektoru usluga I neprofitnom sektoru..
1970-1980 god. Nije bio slucajno obelezen masovnijom primenom koncepcije marketinga u praksi profitnog sektora.Ovakvu primenu su inicirali naftna kriza,problemi snabdevanja sirovinama I energijom,ekonomska stagnacija,inflacija,nezaposlenost,skok cena,pad zivotnog standarda itd.
U ovom periodu razvija se koncepcija drustvenog marketinga prema kojoj kompanija ima obavezu da bude odgovorna prema potrosacu kao ljudskom bicu,drustvu u celini I prirodnoj sredini.
1980-1990 god. Marketing dobija pun znacaj u sektoru usluga I na globalnom trzistu.U nauci o marketingu pun zamah dobijaju radovi,udzbenici, I druga literature koja je posvecena marketingu usluga,medjunarodnom I globalnom marketingu.
1990-2000 god. Razvijaju se savremeni oblici marketinga,kao sto su internet marketing I drugi oblici direktnog I elektronskog marketinga.
Holisticki pristup I relacioni marketing(marketing odnosa) kao njegov novi concept,obelezavaju marketing danasnjice. Prva pisana rec u oblasti marketinga na teritoriji bivese jugoslavije,publikovana knjigom pojavila se 1964 god. Pod nazivom Strategija plasmana. U prvoj polovini sedamdesetih godina 20 veka,kondept marketinga je zaziveo na ekonomskim visokoskolskim ustanovama SFRJ. Primena marketinske koncepcije u praksi SFRJ zapoceta je sredinom sezdesetih godina u preduzecima Republike hrvatske. Na pocetku 21 veka marketing dobija usluznu I globalnu dimenziju. Filozofija marketinga postaje jedina prava filozofija promisljanja u kompanijama,organizacijama ili kod pojedinaca jer je okrenuta ka trzistu,promenljivim zahtevima I potrebama potrosaca I svim zainteresovanim za postojanje I sudbinu kompanije. Marketing egzistira na stavu:potrosaci su stvorenja potreba I zelja.Stoga su promenljive potrebe I zelje potrosaca srz poslovne koncepcije marketinga-ma kroz koju dimenziju posmatrali marketing I ma koje domete dostizao.

 

 

RAZVOJ PRISTUPA U DEFINISANJU MARKETINGA

Marketing je jedna od najranije primenjivanih disciplina u poslovnoj praksi,koja je najkasnije definisana kao naucna disciplina.O njenom brzom prihvatu od strane svih poslovnih subjekata svedoci sirok spektar podrucja marketinga.

 

 

PREDMETNI PRISTUP

Razvoj predmetnog pristupa omogucio je izucavanje marketinga pojedinih vrsta proizvoda,kao sto su proizvodna I potrosacka dobra,kasnije I usluge. Predmetni pristup je omogucio izucavanje marketinga proizvodnih usluga,marketinga poslovnih usluga I marketinga potrosnih usluga.

 

 

INSTITUCIONI PRISTUP

Razvoj institucialnog pristupa u izucavanju marketinga ,omogucio je izucavanje marketinga institucija koje obavljaju pojedine marketinske funkcije.U tom smislu se govori o industriskom marketingu(kasnije nazvan poslovni),trgovinskom marketingu,marketingu u osiguranju,marketingu u saobracaju.

 

 

INTERNI PRISTUP – funkcionalni,upravljacki I strategiski

Razvoju marketinga kao nauke doprineo je razvoj internih pristupa u njegovom izucavanju,kao sto su funkcionalni I upravljacki. Razvoj funkcionalnog pristupa u izucavanju marketingaomogucio je izucavanje pojedine marketinskih aktivnosti koje se odvijaju u okviru marketinga(istrazivane trzista,planiranje I razvoj proizvoda,aktivnosti vezane za politiku I odredjivanje cena,skladistenje,transport I druge logisticke aktivnosti,aktivnosti vezane za nacin distribucije,promocija) Ukljucivane upravljackog pristupa imalo je za cilj unapredjenje procesa upravljanja marketinskim aktivnostima,radi povecanja efekta poslovanja I smanjenaj rizika u poslovanju. Savremeni koncept marketinga-racionalni marketing podrazumeva I aktivnosti usmerene na odrzavanje odnosa sa potrosacima I drugim akterima okruzenja kompanije kojim se strategiski upravlja. U veoma slozenim I dinamicnim poslovnim vezama I konkurentskim odnosima potreba za dugorocnim upravljanjem marketinskim aktivnostima je postala realnost te se razvio strategiski pristup u upravljanju marketingom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari