Odlomak

Marketing okruženje se u osnovi dijeli na makro i mikro okruženje. To su svi oni već navedeni faktori koji imaju uticaj na poslovanje preduzeća. Ove sile djeluju na kompaniju direktno kroz poslovni odnos pa se kao primjer mogu navesti odnos sa kupcima i dobavljačima. Smatra se da je lanac dobavljači-kompanija-marketing-posrednici-kupci, predstavlja suštinu marketing sistema preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari