Odlomak

PREDGOVOR
Ova skripta je namenjena studentima Više Tehničke Škole u Subotici elektro
struke. Nastala je obradom predavanja iz predmeta Električne Mašine II. na smeru
Automatika opšta elektrotehnika i energetika. Prema predviđenom nastavnom planu
obuhvata odabrana poglavlja iz oblasti mašine jednosmerne struje i asinhrone mašine.
Izlaganja u skripti pretpostavljaju da studenti već poseduju odgovarajuće
predznanje iz oblasti elektrotehnike i matematike. Kod izvođenja jednačina za analizu
rada najviše je zastupljena analitička geometrija i trigonometrija, a od više
matematike, vektorska i kompleksna algebra, a u manjoj meri linearne diferencijalne
jednačine.
Obzirom da će se inžinjeri automatike u praksi najviše baviti sa električnim
pogonima u kojima su električne mašine zastupljene kao predmet upravljanja, kod
izlaganja glavni akcent je stavljen na fizičko razumevanje procesa koji se odvijaju u
mašinama. Poglavlja koja se odnose na izradu konstrukcionih elemenata i na
projektovanje namotaja su obrađena u smanjenom obimu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 117 stranica
  • Elektricne masine 2 Prof. dr. Jožef Varga
  • Školska godina: Prof. dr. Jožef Varga
  • Skripte, Elektrotehnika
  • Srbija,  Subotica,  Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici  

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese