Odlomak

Машине које преображавају било који вид енергије у механичку енергију називају се моторима. Зависно од вида полазне енергије мотори се дjеле на топлотне, електричне, водене и др. Мотори  са   унутрашњим   сагоријевањем спадају  у   групу   топлотних мотора.  Код   њих   се топлотна   енергија   добиjена   сагоријевањем   горива,   преображава   дјелимично   у   механичку енергију. Према мјесту гдје се обавља сагоријевање горива, односно према томе да ли су продукти сагоријевања истовремено и радни медијум, топлотни мотори дјеле се у двије групе:

  • Мотори са спољним сагоријевањем (Мотори ССС),
  • Мотори са унутрашњим сагоријевањем (Мотори СУС).

Разлика између  ове   двије  групе топлотних  мотора   је  у томе, што  код   мотора   са унутрашњим   сагоријевањем   као   радна   материја   јављају   се   гасови   настали   у   току   процеса сагоријевања, тзв. продукти сагоријевања, док се код мотора са спољним сагоријевањем каорадна материја користи посредни медијум (пара, ваздух). Топлота ослобођена сагоријевањем иде   и   овде   прво   на   загријaвање   продуката   сагоријевања,   а   са   ових   се   предаје   посредном медијуму који се потом топлотно оптерећен, води у топлотни мотор. Код мотора са унутрашњим сагоријевањем процес сагоријевања обавља се у самом мотору. Топлота ослобођена током сагоријевања предаје се продуктима сагоријевања, чиме се повећава њихов енергетски потенцијал изражен притиском и температуром. Ширењем гасова у самом органском склопу мотора, један дио садржане топлотне енергије преображава се у механички рад. Овде спадају клипни, турбински и млазни мотори сус.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Maturski Radovi

Više u Saobraćaj

Komentari

Click to access the login or register cheese