studenti
Mesto za uspešne studente

Sinteza biodizela

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Sve veća potrošnja i stalno smanjenje globalnih rezervi fosilnih goriva, dovodi do
rasta potrebe za pronalaženjem odgovarajuće zamene za fosilna goriva. Sa povećanjem
interesovanja za alternativna, obnovljiva i ekološki ĉista goriva, pažnja istraživaĉa je
usmerena ka biogorivima.(1)Ideja o primeni biljnih ulja za pogon motora sa unutrašnjim sagorevanjem je vrlo stara i vezuje se za tvorca dizel motora Diesel Rudolf-a koji je na Svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine demonstrirao rad dizel motora sa pogonom na ulje kikirikija,ali je zbog niske cene nafte u to doba ova zamisao napustena.(2) Da bi neko gorivo predstavljalo zadovoljavajuću alternativu postojećim gorivima, mora imati sliĉne karakteristike, pre svih osobine paljenja i sagorevanja, kao i konvencionalno gorivo (cetanski/oktanski broj, toplota sagorevanja,temperatura zapaljenja, isparljivost, temperatura samozapaljenja itd.).Trenutno se vrše istraživanja mnogih supstanci i njihovihizvora u cilju mogućnosti njihovog korišćenja kao alternativnih goriva fosilnim gorivima, pre svih,naftnim derivatima.(1)

2.BIODIZEL
Biodizel je alternativno, obnovljivo i biorazgradivo gorivo. Upotreba biodizela dovodi do smanjenja emisije gasova koji dovode do pojačavanja tzv. efekata staklene bašte, te redukcije emisije/izdvajanjanesagorenih ugljovodonika i čestica čađi. , biodizel ima i određenih prednosti kada su u pitanju mehaniĉke karakteristike motora, kao što su bolja lubrikacija, dobar cetanski broj i dr.Sirovo biljno ulje ima niz nedostataka koji ograniĉavaju njegovu direktnu upotrebu kao goriva.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.