studenti
Mesto za uspešne studente

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Po Fridhelmu Nikelu osiguranje je „finansijska usluga zasnovana na jemstvu da će se pokriti rizici i u određenim slučajevima izvršiti novčana nadoknada“. Kao što je Nikel rekao osiguranje se zasniva na principu da osiguravajuće kuće preuzimaju rizik sa osiguranika na sebe, i da u slučaju štete isplate osiguranika.

Počeci osiguranja se mogu naći još u prvim ljudskim zajednicama, gde bi se u slučaju nepogode, nesreće, povrede ili smrtnog slučaja oštećeni okretao rodbini, svom plemenu, selu ili svojim liderima za pomoć da preživi i obezbedi nadoknadu načinjene štete, pomoći pri lečenju ili bilo kakva druga pomoć koja je obezbeđivala ublaženje načinjene štete.

U današnje vreme mi kao pojedinci se okrećemo osigaravajućim kućama i kompanijama za zaštitu naše imovine, zdravlja i osiguranje bolje budućnosti za sebe i svoje bližnje.
Osiguravajuće kuće, preuzimaju na sebe određene obaveze koje mi mesečno ili u nekom redovnom intervalu koji se dogovori sa osiguravajućom kućom isplaćujemo a za uzvrat dobijamo polisu osiguranja.

Sve što danas postoji može biti i osigurano, iako je mala šansa da će vas zadesiti nesrećni slučaj, šansa uvek postoji i u tome leži moć osiguravajućih kuća. Brojni su slučajevi u kojima pojedinac može obezbediti osiguravajuću zaštitu. Osiguranje pokriva i najteže gubitke kao što su smrt ili trajni gubitak radnih sposobnosti osiguranika ili članova njegove porodice. Koristeći mogućnosti osiguranja čovek više ne mora da se oseća bespomoćno posmatrajući kako požar, poplava, krađa i slično bespovratno uništavaju njegovu imovinu ili ljudske živote. Na ovaj način iskazuje se čin razumnog pojedinca, ali i ispunjava moralnu dužnost kao čovek svestan svojih odgovornosti. Savremeni čovek danas je primoran, da se kreće u saobraćaju, da koristi različite tehničke aparate pri obavljanju poslovnih ili privatnih obaveza. Iz tih aktivnosti može doći, uprkos najvećoj pažnji, do šteta nekom licu ili imovini. Brojne mogućnosti za osiguranje oslobađaju čoveka od straha za posledice njegovih radnji kako prema sebi tako i prema svima drugim licima.

1.Dobrovoljno dopunsko zdravstveno osiguranje

Dopunsko zdravstveno osiguranje je oblik dobrovoljnog, kolektivnog osiguranja, koje se može ugovoriti nezavisno od obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Zaključenjem ovogo siguranja, obezbeđuje se dodatna zdravstvena zaštita.
Ugovaranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja pored zdravstvene zaštite koja se ostvaruje kroz obavezno zdravstveno osiguranje, obezbeđuju se materijalna sredstva za pokriće troškova hirurških intervencija (operacija) i/ili lečenja težih bolesti. Dopunsko zdravstveno osiguranje može se zaključiti kolektivno, za sve zaposlene, članove jedne iste organizacije ili sl., prema službenim evidencijama ugovarača – pravnog lica ili po spisku osiguranih.Ako neka organizacija nije zaključila kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje, može ga zaključiti preko sindikata ili po spisku zainteresovanih.Premija se plaća mesečno obustavom od zarade. Visina premije zavisi od visine osigurane sume na koju se zaključi osiguranje.Ovim osiguranjem mogu se osigurati zaposleni, odnosno članovi iste organizacije, pod.uslovom da se osiguranjem obuhvati: najmanje 100 lica, ako organizacija ima više od 100 zaposlenih, odnosno članova; najmanje 50% od ukupnog broja zaposlenih, ako organizacija ima više od 10 a manje od 100 zaposlenih, odnosno članova; sva lica, ako organizacija ima manje od 10 zaposlenih, odnosno članova. Ovo osiguranje ugovara se samostalno, a može se zaključiti i uz kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja – nezgode:Po Uslovima mogu se osigurati sva zdrava lica od 15 do 65 godina, s tim da u momentu ugovaranja nije bila izvesna potreba hirurške intervencije (operacije), već je ta potreba nastala u toku trajanja osiguranja, odnosno da u momentu ugovaranja ovog osiguranja nisu bolovala od bolesti navedene u Uslovima (karcinom pluća, karcinom debelog creva, karcinom želuca i dr.)..
Dopunsko zdravstveno osiguranje može se ugovoriti:
• za slučaj hirurške intervencije (operacije) i/ili
• za slučaj težih bolesti i posledica bolesti.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.