studenti
Mesto za uspešne studente

Organizacija posla medicinske sestre u operacionom bloku

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Sestra je zdravstveni stručnjak koji, u skladu sa svojim kompetencijama, pruža najkvalitetniju, visokostručnu zdravstvenu njegu i, u svom domenu, samostalno donosi odluke bazirane na naučnim, stručnim i etičkim principima, odgovorna je za rezultate svoga rada. Sestra je, pored ljekara, osnovni profil zdravstvenih radnika. [1]
Specifična i prevashodno usmjerena aktivnost sestre je da pomaže čovjeku – bolesnom i zdravom – u aktivnostima na zadovoljavanju potreba koje doprinose očuvanju i unaprijeđenju zdravlja, sprečavanju bolesti, ozdravljenju i rehabilitaciji (ili mirnoj i dostojanstvenoj smrti) koje bi on obavljao samostalno, bez tuđe pomoći kada bi imao potrebnu snagu, volju i znanje. [2]
Sestra, u okviru cjelokupne zdravstvene zaštite, sarađuje sa ljekarom i drugim članovima zdravstvenog tima, drugim stručnjacima i institucijama, pri planiranju, sprovođenju i vrednovanju zdravstvene zaštite stanovništva [2].
Sestra pomaže u liječenju i rehabilitaciji, kroz sprovođenje tretmana koji inicira ljekar i obavljanje drugih sestrinskih aktivnosti koje doprinose da pacijent što prije ozdravi, vrati i normalizuje poremećene funkcije ili da se prilagodi na neminovna ograničenja i osposobi za samonjegu. [3]

Zdravstvena njega kao disciplina i profesionalno područje rada medicinskih sestara deo je savremenog liječenja i kontinuiranog zbrinjavanja pacijenata [3].
Medicinske sestre u hirurgiji predstavljaju stub zdravstvene institucije i neophodni su članovi tima. Njihov rad predstavlja skup stručnih i organizacionih sadržaja koji zahtijevaju odgovarajuću medicinsku osposobljenost, stručne stavove i vještine u okviru dijagnostike, izradi i sprovođenju plana Zdravstvene njege u preoperativnom i postoperativnom toku. [4]
Praćenje medicinskih dostignuća i inovacija znanja ne može se ostvariti bez pomoći i podrške savremene stručne, domaće i strane literature i trajnog stručnog usavršavanja. Medicinski radnici se izlažu realnoj opasnosti da stagniraju, ukoliko ne obogaćuju svoja znanja stručnim sadržajima. Problemi nastaju pri izboru literature, koja bi trebalo da zadovolji sestrinske potrebe u hirurgiji. [5]
Da bi se sagledala važnost organizacije rada na hirurškim odjeljenjima potrebno je da se upoznamo sa osnovnim medicinskim tehnikama i procedurama koje medicinska sestra-tehničar svakodnevno sprovodi [4].
2.1. Organizacija rada u operacionom bloku
Operacioni blokovi mogu biti centralizovanog i decentralizovanog tipa. Centralizovani imaju arhitektonska rješenja koja omogućavaju sprovođenje aseptičnog režima, prostornu i personalnu separaciju, separaciju kretanja personala i materijala, distribuciju sterilnog i nesterilnog materijala i pribora. Decentralizovani tip podrazumeva operacionu salu, prostorije za izvođenje različitih zahvata, čisti prostor između operacione sale i prostora za hirurško pranje ruku; obavezni su hirurška odjeća, kapa, maska i obuća. [15]
Rad u operacionoj sali zahtijeva dobro obučeno i savjesno medicinsko osoblje. Operaciona sala, medicinsko osoblje i instrumentarij moraju biti u svako doba spremni za rad. [15]
Glavna instrumentarka je odgovorna za cjelokupan rad, ona je dužna da obavlja organizaciono rukovodeće poslove i edukaciju kadra. Odgovorna je za izvršenje plana i programa rada instrumentarki, sestara i pomoćnih radnika operacionog bloka. [15]
Medicinska sestra instrumentarka u prvom redu mora biti kvalitetno stručno edukovana za posao kojim se bavi, mora biti brza i spretna, racionalna, odgovorna, savjesna, povjerljiva, odlučna, ukratko, svjesna težine i odgovornosti posla kojim se bavi.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.