studenti
Mesto za uspešne studente

Zdravstvena služba

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tema mog maturskog rada je Zdravstvena služba. Ovu sam temu odabrala zbog toga što mi omogućava da shvatim kako funkcioniše i koje su komponente kompleksnog sistema zdravstvene službe u Bosni i Hercegovini, prvenstveno u Federaciji Bosne i Hercegovine. U ovom maturskom radu bazirat ćemo se na pojam zdravstvene službe i kako funkcioniše organizacija zdravstvene službe. Naravno, bitno je dotaći se korijena zdravstvene službe, te je naravno bitno i spomenuti historijski razvoj zdravstvene službe, od Antičke Grčke sve do dandanas. Zdravstvena služba mora imati određena načela i principe na kojima se zasniva. Zbog toga je govor i o njenim osnovnim načelima esencijalan. Također, bitno je i napomenuti koje su to zdravstvene ustanove te njihove zadatke. Svaka zdravstvena ustanova je razrađena pojedinačno tako da bismo mogli shvatiti zadatke te ustanove. Na kraju, govori se o zdravstvenim radnicima i saradnicima, te o tome koji je stepen obrazovanja potreban da se dobije zvanje zdravstvenog radnika ili zdravstvenog saradnika.

2.0 ZDRAVSTVENA SLUŽBA
Pojam zdravstvene službe obuhvata skup zdravstvenih ustanova koje sprovode mjere zdravstvene zaštite usmjerene ka očuvanju i unapređenju zdravlja, prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji oboljelih i povrijeđenih. Zadatak zdravstvenih ustanova je obavljanje zdravstvene djelatnosti. Pod pojmom zdravstvene djelatnosti podrazumijeva se aktivnost zdravstvene službe na sprovođenju mjera zdravstvene zaštite.
Organizacija zdravstvene službe i mreža zdravstvenih ustanova zavise od brojnih faktora od kojih su najvažniji:
 socio-ekonomske prilike i mogućnosti zemlje;
 zdravstvena politika;
 društveno-politički sistem;
 zdravstveno stanje stanovništva te učestalost potreba i zahtjeva stanovništva za zdravstvenom zaštitom i njihova složenost i težina kao i teritorijalna distribucija;
 gustina naseljenosti stanovništva.
Zdravstvena služba obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu na tri nivoa:
 na prvom nivou se obezbjeđuje primarna zdravstvena zaštita i farmaceutska djelatnost;
 na drugom nivou se obezbjeđuje specijalističko-konsultativna i stacionarna zdravstvena zaštita;
 na trećem nivou specijalizovana zdravstvena zaštita.
2.1. Historijski razvoj
Organizovana zdravstvena služba ima dosta dugu tradiciju. Još u periodu Stare Grčke susrećemo određene oblike organizovane zdravstvene službe. Na području gradova i općina postojali su stalni ljekari (demiurga) čija je primarna uloga bila liječenje mještana. Liječenje se odvijalo u njihovim vlastitim stanovima u kojima su imali ordinaciju u kojoj su vršili operacije i zadržavali operisane u svojoj kući do oporavka. Sve troškove je plaćala je općina, postojali su posebni fondovi za ove potrebe u koje je novac stizao naplatom posebnih vrsta poreza. Postojala su i druga naselja u kojima nisu bili postavljeni stalni ljekari, za takva naselja su određeni drugi ljekari koji su putovali od naselja do naselja i obilazili i liječili bolesnike koji su živjeli u tim mjestima. Naravno, pored ovih bili su i privatni ljekari koji su direktno naplaćivali svoje usluge, po dogovoru sa bolesnikom. Ljekari u Staroj Grčkoj su već u V stoljeću prije nove ere osnovali udruženja i dva puta godišnje su priređivali razne svečanosti.
Bolnice su prvi put u svijetu osnovane u Indiji u V stoljeću prije nove ere.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.