Odlomak

Funkcije trgovine
–    Interpersonalno posredovanje (posredovanje između ekonomskih jedinki i izravnavanje ponude i tražnje)
–    Interlokalno posredovanje (alociranje dobara sa lokaliteta gdje ih ima u izobilju, tamo gdje ih nema dovoljno)
–    Intertemporalno posredovanje (dopremanje dobara u pravo vrijeme i u odgovarajućim količinama)
Podjela trgovine na:
–    unutrašnju (organiziran i razvijen vid robne razmjene u okvirima carinskih granica jedne zemlje)
–    Vanjsku (organiziran i razvijen vid robne razmjene između zemalja)
Zatim na :
–    Izvoznu (kupac i prodavac su rezidenti 2 različite zemlje, odnosno carinskih područja)
–    Uvoznu,
–    Tranzitnu (kupac i prodavac su rezidenti, a domaća trgovina vrši posredovanje između njih)

  •     Mikroekonomska definicija vanjske trgovine je da je to trgovina među rezidentima različitih zemalja
  •     Makroekonomska definicija je da podrazumijeva robnu razmjenu među zemljama kao zajednicama rezidenata
  •     Vanjska trgovina se može posmatrati u:

–    užem (promet robe između različitih zemalja)
–    širem smislu (cjelokupan promet između zemalja –promet robe, usluga, kapitala, turistički, ptt, E-mail, internet)

  •     Unutrašnja i vanjska trgovina imaju u osnovi ista obilježja i vanjska trgovina je samo produženje trgovanja preko carinskih područja, a objekti i subjekti su ostali u osnovi isti.
  •     Ova trgovina omogućuje i podjelu rada na međunarodnom planu (međunarodnu podjelu rada) i efikasnije korišćenje svjetskih resursa
  •     Zajednička obilježja unutrašnje i vanjske trgovine su:

•    Posrednička funkcija
•    Ekonomski zakoni vladaju i unutrašnjom i vanjskom trgovinom (zakoni tržišta)
•    Tehnika trgovine (modaliteti zaključivanja kupoprodaje)
•    Organizacioni oblici

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari