Odlomak

Marketing se posmatra kao niz aktivnoisti koje preduzeće preduzima radi postizanja što boljih rezultata na tržištu-prodaja, profit, tržišno učešće, učvršćivanje pozicije na tržištu, osvajanje novih tržišta.Ostvarenje navedenih ciljeva bazira se na obavljenom istraživanju i proučavanju okruženja i tržišta, razvoju proizvoda i usluga, izradi programa marketinga, određivanju cijena, prodaji i distribuciji, promociji i komunikaciji, obezbeđenju postprodajnih usluga, itd.Iz ovog proizilazi da se aktivnosti marketinga baziraju na analizi domaćeg i medjunarodnog okruženja sa posebnim osvrtom na društveno-političke, ekonomske, tehnološke, demografske, sociokulturne i institucione faktore, uključujući planiranje marketinga, razvijanje marketing strategije i taktike i marketing kontrolu i reviziju.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Marketing u saobracaju -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Crna Gora,  Podgorica,  UNIVERZITET CRNE GORE - Mašinski fakultet u Podgorici  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese