Odlomak

U savremenim uslovima, koje karakterišu procesi globalizacije svetske privrede, brzog razvoja i primene novih tehnologija i informatike, obim logističkih aktivnosti, koje podržavaju distribuciju ogromnog asortimana i količine proizvoda na sve veće udaljenosti, kontinuelno i dinamično se povećava. Pojmovi globalno tržište i globalizacija pojavili su se u periodu posle završetka hladnog rata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 34 stranica
  • Međunarodna logistika dr. Goran Milovanović
  • Školska godina: dr. Goran Milovanović
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U NIŠU - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari