Odlomak

Opšte prihvaćena je tačka vezivanja lexleisitae (zakon nalaženja stvari). Nekretnine su deo suverene države pa se njihov status ne može proceniti prema drugom pravu, nego samo prema pravu suvereniteta čiji su deo. Značaj nekretnina za privredu je veoma velik, pa je logično da se nad njima zadrži kontrola domaćeg prava. Stvarna prava nekretnina cene se prema pravu zemlje gde se nekretnina nalazi. Isto pravo odlučujeo tome koje se prava mogu koristiti na predmetnoj nekretnini. Isto pravo odlučuje koji uslovi moraju biti ispunjeni za sticanje prava, prenos i njegov prestanak.

37. Stvarna prava na pokretnim stvarima
Lexreisitae (zakon nalaženja stvari) i alternativna rešenja:
Lexreisitae je vladajuće ali ne i jedino koliziono rešenje. Kao alternativa javlja se mobiliapersonamsequuntur (doslovno pokretnosti prate ličnost)koji dovodi do primene personalnog prava (prvo državljanstva ili prava domicila) vlasnika pokretne stvari. U nekim pravima lexreisitae je zameljen sa pravom zemlje u kojoj se preuzima pravni posao vezan za pokretnost. U najnovijem anglo američkom pravu javlja se i primena principa najtesnije povezanosti sa stvarnim pravima pokretnosti. Princip se mobiliapersonamsequuntur (doslovno pokretnosti prate ličnost) javlja se u Francuskoj u srednjem veku. U početku se primenjuje za zaostavštinu ili miraz a kasnije na pojedinačne pokretne stvari. Jedno od ideja određivanja merodavnog prava za stvarno pravne odnose je i autonomija volje. Izraženo je da bi autonomija volje dovela do efikasnijem rešavanju nekih problema. Ipak Lexreisitae je vladajuća u svim evropskim pravima i ostatku sveta.

38. Stvari u tranzitu
Problem stvari u tranzitu:
Ovde podrazumevamo svu robu koja se nalazi u prevozu na teritoriji države koja nije ni izvozna ni uvozna ili se nalazi u ničijem prostoru. Da bi se roba smatrala kao stvar u prevozu prevozni lanac treba da obuhvati najmanje 3 zemlje (izvoznu, tranzitnu i uvoznu). Prtljag (stvar koja putuje zajedno sa vlasnikom) ne smatra se stvar u prevozu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 26 stranica
  • Medjunarodno privatno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese