Odlomak

Sportski menadžment predstavlja proces predviđanja, modelovanja, planiranja, programiranja, organizovanja, rukovođenja i obezbeđenja politike i kontrole ljudskih, materijalnih, finansijskih i drugih organizacionih resursa sportske organizacije.

Konkretno, sportski menadžment predviđa sportski razvoj, planira opšte poslove u oblasti sporta, organizuje resurse, procese i funkcije, ostvaruje politiku razvoja ljudskih resursa, organizuje sportsku i poslovnu funkciju, obezbeđuje komunijaciju i koordinaciju, kontroliše procese i eliminiše destruktivne konflikte. Predmet menadžmenta u sportu može biti organizacija sistema, poslovna delatnost, neki tehnološki proces i dr.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 70 stranica
  • Menadzment -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija, Menadžment
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari