Odlomak

Zašto je značajan menadžment ljudskih resursa?
– Menadžment ljudskih resursa predstavlja značajnu fazu u procesu uravljanja preduzećem. Pravilnim izborom ljudskih resursa omogućava se pokretanje organizacione strukture u preduzeću, a time i obavljanje praniranih zadataka i dostizanje planiranih ciljeva.
2. Definišite proces menadžmenta ljudskih resursa i navedite njegove osnovne aktivnosti.
– Menadžment ljudskih resursa je složen proces koji obuhvata brojne aktivnosti koje su potrbne da bi se izvršili menadžerski zadaci u vezi sa pitanjima ljudskih resursa, a naročito sa zapošljavanjem, obukom, procenom, nagrađivanjem zaposlenih i organizaciji i obezbeđivanjem bezbednog, etički prihvatljivog okruženja za njih.
Osnovni zadaci:
1) planiranje potreba za ljudskim resursima,
2) proces regrutovanja,
3) uvođenje u posao i obuka novih radnika,
4) ocenjivanje i nagrađivanje,
5) praćenje i razvoj.
3. Objasnite šta obuhvata planiranje potreba za ljudskim resursima?
– Planiranje potreba za ljudskim resursima obuhvata procenu postojećih ljudskih resursa i procenu potrebnih ljudskih resursa i program razvoja da bi se obezbedile buduće potrebe.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Menadzment -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari