Odlomak

UVOD

Upravljanje ljudskim resursima je ne samo nova teorijsko-naučna već, samim tim, i nova nastavna disciplina. Upravljanje ljudskim resursima spada pod upravljačke funkcije preduzeća i formira novu poslovnu filozofiju organizacije. Upravljanje ljudskim resursima se odnosi na politiku i aktivnosti u izvršavanju upravljačkih zadataka sa područja ljudskih resursa, a naročito u pogledu pribavljanja, obuke, procene i kompenzacije u uslovima bezbednog i pravičnog okruženja za zaposlene preduzeća. Značaj upravljanja ljudskim resursima kao upravljačke funkcije se ogleda u ostvarivanju strateške i operativne uloge.

Menadžment ljudskih resursa odnosi se na prakse i politike koje su ptrebne da bi se izvršili menadžerski zadaci u vezi sa personalnim pitanjima, a naročito sa zapošljavanjem, obukom, procenom, i nagrađivanjem zaposlenih u kompanijii obezbeđivanjem bezbednog, etički prihvatljivog i pravednog okruženja za njih.

Prema eminentnim teoretičarima Dessleru i Robbinsu, upravljanje ljudskim resursima je odgovorno za ljusku dimenziju organizacije, odosno za angažovanje kompetentnih osoba, njihovu adekvatnu obuku i takvo radno angažovanje koje obezbeđuje visoke učinke. Osim toga, tim odgovoran za ljudske resurse dužan je da obezbedi funkcionisanje takvih mehanizama koji će obezbediti produktivnu vezu zaposlenih sa organizacijom. Osnovni cilj svakog tima koji u organizaciji upravlja ljudskim resursima je poboljšanje radnog učinka zaposlenih na strateški, etički i društveno odgovoran način. Naravno, ciljevi se mogu i bliže definisati i to kao ostvarivanje organizacione uspešnosti uz pomoć ljudi, nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima, obezbeđivanje dobrih međuljudskih odnosa, povoljne klime za rad, individualne uspešnosti, kvaliteta proizvoda i usluga.

Na cilj, metod i oblik upravljanja utiču mnogi faktori, koje delimo na interne i eksterne. Najuticajniji faktori su ubrzan naučno tehnološki razvoj, zaoštravanje tržišne konkurencije, povećani i/ili izmenjeni zahtevi potrošača, promene sveukupnog načina života i potreba za stalnim prilagođavanjem organizacije i i njenog poslovanja. Zadatak dobrog menadžera svake organizacije jeste da na pravi način doprinese maksimalnom iskorišćenju resursa u cilju ostvarivanja interesa i ciljeva organizacije.Najvažniji resurs je čovek. Organizacija zadovoljava svoje potrebe za ljudskim potencijalima na dva načina: zapošljavanjem novih radnika i razvojem potencijala postojećih. Zašto?

Zaposleni nisu samo jedan od najznačajnijih resursa firme. Oni su takođe najskuplji i najproblematičniji resursi. Obzirom da je značaj ljudskih resursa sve veći, upravljanje ovim resursima se posmatra kao strateški interes organizacije kojim se bave viši nivoi menadžmenta. LJudski kapital predstavlja ukupnu vrednost ljudskih resursa organizacije. LJudski kapital je direktno vezan sa performansama organizacije i njenom konkurenskom prednošću. Upravljanje ljudskim resursima moše biti efektivno i neefektivno. LJudski resursi obuhvataju svo iskustvo, veštine i procene sposobnosti, kontakte, preduzete rizike i mudrosti pojedinaca sa jednom organizacijom. Eksperti za ljudski kapital su predvideli u budućnosti deficit veština kod ljudskih resursa koji bi doneo štetu konkurentskoj poziciji organizacija ukoliko se ne bude investiralo više u ljudski kapital.

Izraz ljudski resursi se počeo u nauci o upravljanju koristiti sredinom šezdesetih godina. Model je usmeren na poboljšanje iskorišćavanja dostupne ljudske snage i vodi prema poboljšanom donošenju odluka i kontroli, dok je biprodukcija veće zadovoljstvo na strani radnika.

Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala postaje sve značajnije zbog novog mesta i uloge čoveka u svim društvenim procesima kao i u njihovom upravljanju. Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih postaju osnov interesovanja savremenog menadžmenta ljudskih potencijala jer jedino se izgradnjom kvalitetnog motivacijskog sistema može pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku sposobnost i vrednost.

Zaposleni nisu samo jedan od najznačajnijih resursa firme. Oni su takođe najskuplji i najproblematičniji resursi. Obzirom da je značaj ljudskih resursa sve veći, upravljanje ovim resursima se posmatra kao strateški interes organizacije kojim se bave viši nivoi menadžmenta. LJudski kapital predstavlja ukupnu vriednost ljudskih resursa organizacije. LJudski kapital je direktno vezan sa performansama organizacije i njenom konkurenskom prednošću. Upravljanje ljudskim resursima može biti efektivno i neefektivno. LJudski resursi obuhvataju svo iskustvo, veštine i procene sposobnosti, kontakte, preduzete rizike i mudrosti pojedinaca sa jednom organizacijom. Eksperti za ljudski kapital su predvideli u budućnosti deficit veština kod ljudskih resursa koji bi doneo štetu konkurentskoj poziciji organizacija ukoliko se ne bude investiralo više u ljudski kapital.

Pribavljanje, selekcija i testiranje ljudskih potencijala je tema ovog rada.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese