Odlomak

 

Menadžment je izvršna funkcija upravljanja koja se provodi kroz planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje i kontrolu. Svaka od navedenih funkcija ima vlastitu važnost za postizanje konkretnih ciljeva svakog poduzeća jer veličina organizacije kao i vrsta aktivnosti ne umanjuju potrebu za provođenjem svih funkcija menadžmenta. Može se reći da je menadžment jedna od najvažnijih ljudskih aktivnosti koja je iz temelja promijenila svijet. Menadžment je jako važan za sve organizacije, kako one u poslovnom svijetu tako i one izvan pa postoje i mišljenja da su saveznici u Drugom svjetskom ratu pobijedili upravo menadžmentom.
U ovo novije vrijeme živimo u dinamičnom dobu, dobu velikih i brzih promjena koje se zahtijevaju kako od pojedinca, tako i od organizacija, odnosno cijelih sustava. Filozofija poslovanja mijenja se u globaliziranom i internetiziranom svijetu. To stvara potrebu za uspostavom mrežnih i virtualnih organizacija, odnosno organizacija bez granica. U takvom svijetu i menadžment se nalazi pred novim izazovima. Menadžment prelazi iz razdoblja karakteriziranog tradicionalnim menadžerima koji snagu crpe iz položajnog autoriteta, u razdoblje prilagodbe, koje karakterizira menadžer okrenut ljudima, razdoblje u kojem se zaposlenici ne gledaju kao podređeni već kao partneri.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Osnove menadžmenta -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Hrvatska,  Rijeka,  UNIVERZITET U RIJECI Informatički fakultet   Veleučilište

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari