Odlomak

Uspešna prodaja važna je za uspeh u bilo kom poslu. Ukoliko ćete raditi kao mlañi
asistent prodaje na prodaji preko interneta ili kao rukovodilac tima prodaje, postizanje
najboljih rezultata odreñuje ne samo vaše znanje o sopstvenom proizvodu/usluzi već i
razumevanje klijenata i sposobnost komunikacije kojom se postiže cilj.
Uspešna prodaja obuhvata svaki aspekt procesa prodaje, pruža savete o zauzimanju
pravilnog odnosa i stava prema prodaji, samoorganizovanje, razumevanje potreba kupaca
i rad sa njima, kao i izgradnja osnovnih veština prezentacije, pregovaranja i timskog rada.
Savremena prodaja svoje aktivnosti bazira na osnovu rezultata naučnog istraživanja
tržišta, kompletnog oblikovanja sistema ponude proizvoda ili usluga, uspostavljanja
kontakta i komunikacija sa kupcima na dugoročnoj osnovi i drugim aktivnostima u
smislu izgrañivanja stabilne pozicije na tržištu.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

  • 91 stranica
  • Menadžment prodaje -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese