Odlomak

Pojam sportskоg događaja
Riječ sport vuče porijeklo od latinske riječi „di sportare“ koja je potom preuzeta u druge evropske jezike. U našem jeziku pod sportom se podrazumijeva igra, zabava, razonoda.

Pod sportskim događajem podrazumjevaju se različite aktivnosti organizatora, koje su usmjerene na ponudu programa, odnosno igre izvršilaca sportskog događaja određenoj sportskoj publici, sa ciljem ostvarivanja sportskog rezultata.

Sportski događaji se mogu posmatrati i u širem kontekstu, gdje se izražava njihov netakmičarski karakter. U ovom slučaju, sportski događaji obuhvataju i rekreaciju, relaksaciju, zabavu sa drugačijim pristupom organizovanja.

Za menadžment sportskih događaja značajno je da postoje sledeće karakteristike sporta:

  • struktuiranost i organizovanost aktivnosti, koje se organizuju prema preciznim i opšte prihvaćenim pravilima
  • sportske aktivnosti su usmjerene na stalno i svesno predviđanje mogućih posljedica,
  • učesnici u sportu su motivisani a ponašanje podređuju ostvarivanju cilja.

Sportski događaji se organizuju kako bi se zadovoljile socijalne, odnosno društvene potrebe posjetilaca. Posjetioci sportskih događaja ne predstavljaju homogenu grupu ljudi, jer oni mogu da budu u većoj ili manjoj mjeri vezani za program sportskog događaja, ali i za izvršioce, odnosno sportiste, klubove ili reprezentacije. Publika sportskih događaja je slojevita po pitanju afirmacije njihovog programa.

Sportske događaje treba razlikovati od održavanja aktivnosti fizičke kulture, za koju se smatra da je širi pojam od sporta, odnosno sportskih događaja. Fizička kultura je dio opšte kulture. Pogrešno je poistovjećivanje sportskih događaja sa održavanjem aktivnosti fizičkog vaspitanja, jer ono nije primarno orjentisano na ostvarenje rezultata kroz različite oblike takmičenja.

 

 

 

SPECIFIČNOSTI MENADŽMENTA SPORTSKIH DOGAĐAJA

Sportski događaji postali su značajna karakteristika savremenih društava. U Anglosaksonskom smislu sport je specifična industrija, jer ostvaruje visoke godišnje stope rasta. Procjene su da se u sportskoj industriji godišnje realizuje od 213 do 350 USD. Sportski događaji bilježe znatno povećanje posjećenosti i medijske pokrivenosti.

Globalni rast i razvoj sportske industrije doprinosi ukupnom ekonomskom razvoju, kao i otvaranju novih radnih mjesta. Izdvajanje sportske industrije, kao sve značajnijeg segmenta ekonomskih i poslovnih aktivnosti, dovelo je i do potreba razvijanja menadžment pristupa održavanju sportskih događaja. Sportski radnici treba da budu obrazovani i osposobljeni u primjeni vještina i funkcija menadžmenta na sportske događaje.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari