studenti
Mesto za uspešne studente

Finansijski menadžment

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

PRVA GRUPA
1. FINANSIJSKA ANALIZA
FA je sredstvo kontrole upravljanja finansijama preduzeća. Uz pomoć FA utvrđuje se:
-finansijska situacija u preduzeću
– zarađivačka sposobnost
– rentabilnost tj profitabilnost
FA prvenstveno služi kao instrument kontrole finansijske politike u prošlosti i kao osnova za projektovanje finansijske politike u budućnosti. Osnovni cilj FA:
1. ocena tekućeg finansijskog stanja preduzeća
2. ocena mogućeg tempa razvoja preduzeća
3. prognoza finansijskog stanja preduzeća u budućnosti
4. prognoza finansijskog položaja preduzeća na tržištu kapitala
Postoje dve etape FA:
1. EKSPRES – ANALIZA FINANSIJSKOG STANJA – obavlja se kroz 3 etape: pripremna etapa – cilj ove etape je da se donese odluka o svrsishodnosti finansijskog izveštaja, počinje upoznavanjem sa revizorskim zaključkom, predhodni pregled knjigovodstvenih obračuna, ekonomski referat i analiza obračuna – cilj je opšta ocena rezultata privredne aktivnosti i finansijskog stanja preduzeća.
2. DETALJNA ANALIZA FINANSIJSKOG STANJA – obavlja se sa većim stepenom detaljizacije u interesu korisnika.
Zadatak FA: ocena aktive preduzeća, ocena veličine i sastava potrebnih resursa, analiza sistema kontrole stanja i efikasnosti korišćenja finasijskih resursa, proučavanje forme finansiranja, ispitivanje potencijalnih rizika sa datim izvorima sredstava.

2. NARODNA BANKA SRBIJE
NBS je državna institucija koja je ovlašćena da se stara o funkcionisanju platnog prometa i finansijskog sistema. NBS predstavlja jedinuinstituciju koja je ovlašćena za izdavanje i oduzimanje dozvola za rad ostalim finansijskim institucijama. Donošenjem zakona o NBS iz 2003.god, NBS postaje Centralna banka RS. NBS u svom sastavu ima specijalizovanu organizaciju ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA TOPČIDER. Osnovni cilj NBS je : postizanje cenovne stabilnosti i očuvanje finansijske stabilnosti. Monetarna stabilnost podrazumeva nisku, stabilnu i predvidljivu inflaciju i poverenje u nacionalnu valutu. Finansijska stabilnost podrazumeva zdrav finansijski sistem, u kome banke i druge finansijske institucije dobro funkcionišui odgovorno čuvaju novac svojih klijenata.
NBS je operator platnih sistema. Kroz ulogu operatera, nbs je odgovorna da platni sistem bude usaglašen sa međunaroodnim princima i standardima. Centralne banke se pojavljaju i kao ucesnici tj korisnici platnih sistema.
Osnovne funkcije nbs su:
1. utvrđivanje i sprovođenje monetarne poslitike
2. vođenje politike kursa dinara
3. čuvanje deviznih rezervi i upravljanje njima
4. izdavanje novčanica i kovanog novca
5. staranje o funkcionisanju platnog prometa i finansijskog sistema
Najznačajni poslovi iz nadležnosti nbs su:
1. utvrđivanje monetarne politike
2. regulisanje količine novca u opticaju
3. poslovi za RS (davanje kratkor. Kredita)
4. regulisanje visine i načina održavanja minimalne likvidnosti banaka
5. utvrđivanje politike kursa dinara
6. utvrđivanje iznosa stalnih i tekućih obaveznih rezervi zemlje potrebnih za održavanje likvidnosti u međunarodnim plaćanjima
7. poslovi obavljanja platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom
8. poslovi izdavanja novčanica i kovanog novca
9. kontrola boniteta i zakonitosti poslovanja banaka i drugih finansijskih organizacija
10. davanje dozvole za rad poslovnim bankama
ORGANI NBS:
1. MONETARNI ODBOR
2. GUVERNER
3. SAVET
Monetarni odbor utvrđuje monetarnu politiku. Čine ga guverner i viceguverneri.
Guvernera bira Narodna skupština na period od pet godina. U njegovoj nadležnosti je sprovođenje odluka Monetarnog odbora i Saveta, organizacija i poslovanje NBS, i pripremanje i donešenje akata iz nadležnosti NBS.
Savet ima predsednika i 4 člana koje bira Narodna skupština na period od 5 godina. Savet na predlog guvernera usvaja i finasijski plan i godišnji racun NBS.
NBS ima 3 do 5 viceguvernera koje na predlog guvernera bira savet takodje na period od 5 godina.

3. FINANIRANJE DOBAVLJAČKIM KREDITOM
Dobavljački kredit kupac koristi kao kratkoročni izvor finansiranja u periodu od dana nastanka obaveze do dana konačnog roka plaćanja. Ovaj kredit se naziva i trgovačkim ili komercijalnim kreditom. Kreditne uslove obezbeđuje dobavljač. Uslovi plaćanja se razlikuju s obzirom na to da li se radi o plaćanju sa ponudjenim kasa-skontom ili bez. Kasa- skonto je popust koji prodavac odobrava kupcu u slučaju plaćanja odmah pri uzimanju robe ili pre ugovrenog roka plaćanja i obično se kreće u rasponu 1 do 15%.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.