studenti
Mesto za uspešne studente

Istraživanje procesa regrutovanja i selekcije zaposlenih u organizacijama različite vlasničke strukture

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Savremeno poslovanje je pod stalnim uticajem velikih i brzih promena. Ranijih godina pojam kapitala bio je u sferi materijalnih sredstava, dok danas kapital i vrednosti čine ljudi i njihova znanja, sposobnosti i veštine. Da bi kompanija ostvarila svoje ciljeve, ona mora da angažuje, odnosno, zaposli kompletne ljude koji imaju ideje, i koji će svoj posao obavljati efektivno i efikasno. Shvatanjem ljudskog kapitala kao glavnog izvora konkurentske sposobnosti preduzeća u tržišnom nadmetanju, zaposleni, njihove potrebe, aktivicaja i zadovoljstvo postaju glavna preokupacija menadžmenta ljudskih resursa. Postizanje konkurentnog uspeha preko zaposlenih zahteva fundamentalnu promenu načina razmišljanja menadžera o kadrovima i način sagledavanja radnih odnosa. To se odnosi na saradnju i rad sa ljudima u kojima vidimo partnere, a ne samo troškove koje treba smanjiti ih izbeći. Način rada visokog učinka dovodi do visokog individualnog i visoko organizacionog učinka. Zajednička nit ovakvog rada je potreba da se unaprede znanje, veštine, i sposobnosti zaposlenih; da se podstaknu motivacije; da se smanji nerad na poslu i da se zadrži što više kvalitetnih radnika, kao i da se utiče na loše radinike da napuste firmu. Od toga sa kakvim ljudima radimo ili sa kakvim ćemo raditi zavisi koliko ćemo biti uspešni. Zato je ulaganje u razvoj ljudskog kapitala, a posebno u sferu obrazovanja, smatra najboljom investicijom. Mnoge kompanije se suočavaju sa velikim poteškoćama koje uzrokuju neadekvatan izbor ljudi kao i postavljanje saradnika na pogrešna, njima neprimetna mesta. Ukoliko se odaberu pravi kandidati i rasporede na prava mesta, put do uspeha kompanije će biti izvesniji, lakši, brži, a sam uspeh biće još veći. Opšti od procesa regrutacije i selekcije jeste da se postigne, uz minimalne troškove, odgovarajući broj i kvalitet zaposlenih koji je potreban da bi se ispunila HR strategija kompanije. Ovaj proces uključuje identifikovanje, evoluiranje i korišćenje najprikladnijih izvora kandidata, kao i primenu odgovarajućih metoda selekcije kako bi se procenile kompetencije kod kandidata.
Da bi se izvršili dobar odabir radnika za određena radna mesta presudna je uspešna metoda selekcije koja će postaviti pravog radnika na pravo radno mesto. Dobijeni podaci i izvedeni zaključci daće nam uvid u neke greške prilikom procesa selekcije i zapošljavanja i da je primena određenih metoda nepouzdana, a da su i dalje zastupljene na tržištu.
Cilj ovog rada je ukazivanje na značajnosti procesa regrutacije i selekcije, kao na koji način privući prave kandidate i kojim se metodama služiti kako bi odabrali onog kandidata koji najviše odgovara zahtevima određenog posla.
Zaposleni nisu samo jedan od najznačajnijih resursa firme. Oni su takođe najskuplji i najproblematičniji resursi. Obzirom da je značaj ljudskih resursa sve veći upravljanje ovim resursima se posmatra kao strateški interes organizacijije kojim se bave viši nivoi menadžmenta. Ljudski kapital predstavlja ukupnu urednost ljudskih resursa organizacije.
Ljudski je direktno vezan za performansama organizacije i njenom konkurentskom prednošću. Upravljanje ljudskim resursima može biti efektivno i neefektivno.Ljudski resursi obuhvataju svo iskustvo, veštine i procene sposobnosti, preduzete rizike i mudrosti pojedinca sa jednom organizacijom. Eksperti za ljudski kapital su predvideli u budućnosti deficit veština kod ljudskih resursa koji bi doneo štetu konkurentskoj poziciji organizacija ukoliko se ne bude investiralo više u ljudski kapital.
Pojam ljudski resursi je novijeg datuma jer je uz mnogo osporavanja i kritika u novije vreme ušao u upotrebu. Kritičari takvog načina polaze od predpostavke da je on ponižavajući za čoveka, jer ga izjednačava sa objektom upravljanja. Pošto su ljudi najveće bogatstvo organizacije nedopustivo je da ih bilo ko dovodi u istu ravan sa novcem, mašinom i informacijom. Pristalice poistovećivanja ljudi sa resursima ističu da se time konačno sprečava praksa prema kojoj su svi drugi resursi značajniji od ljudi. Pojam ljudski resursi poprima i novo značenje, njime se ne označavaju samo zaposleni nego i njihovi sveukupni potencijali. Drugim rečima ljudski resursi se posmatraju kroz prizmu ukupnih ljudskih vrednosti i potencijala.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.