studenti
Mesto za uspešne studente

Marketing miks

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

1.Uvod
Pod marketing miks konceptom podrazumjeva se kombinacija instrumenata kojima se koristi preduzeće da bi se postigao očekivani nivo prodaje na ciljnom tržištu.
Ideja o konceptu pripisuje se Kulitonu koji je u svojoj studiji o troškovima marketinga napisao da su menadžeri preduzeća “mikseri elemenata” koji kombinuju postojeće ili traže nove elemente da bi se došlo do rentabilne ponude preduzeća na tržištu. Borden je ovu ideju razradio u koncept marketing miksa. Koncept marketing miksa je osnova definisanja marketinga kao poslovne funkcije savremenog preduzeća, odnosno osnova upravljanja marketing aktivnostima od strane poduzeća. Mix kao termin zahtijeva postojanje više sredstava-instrumenata, u ovom slučaju marketinga, koji zajedno stvaraju marketing mix ili instrumentarij marketing miksa. Ovakav način upotrebe instrumentarija marketing miksa ima u osnovi sistemski pristup, što će reći primjenu (ne pojedinačnih) integriranih marketing aktivnosti neophodnih za zadovoljenje potreba građana kao potrošača, gospodarstva i društva i ostvarenje ciljeva poslovanja poduzeća na dugi rok. Dakle, marketing mix koncept predstavlja odgovarajuću kombinaciju instrumenata marketinga, baziranu na informacijama o potrebama potrošača s ciljnog tržišta.
U stranoj literature marketing miks se naziva i “4P”, što potiče od početnih slova engleskih riječi: Product (proizvod), Price (cijena), Promotion (distribucija), Place (mjesto).
Elementi marketing miksa su najčešće klasifikovani kao 4P:
• proizvod (product)
• prodajna cijena (price)
• distribucija (place)
• promocija (promotion).

Pri formulisanju marketing miksa treba poći od krajnjeg potrošača kao polazne osnove. Pomenute varijable marketinga predstavljaju unutrašnje faktore, koji su pod kontrolom preduzeća i na koje ono može uticati.
Vanjski faktori, kao što su: tržište, ekonomska sredina, poslovna situacija, kulturna i socijalna sredina , politička i pravna sredina itd., su za preduzeće objektivno dati.
Marketing miks je kombinovanje varijabli u određenu skladnu djelotvornu cjelinu sa ciljem zadovoljenja potreba i želja potrošača. Praksa je pokazala da kombinacija instrumenata marketing miksa daje bolje rezultate (sinergtski učinak), nego što je prosti zbir pojedinačnih instrumenata.

2. Efektivan marketing miks
Marketing miks uključuje aspekte i strategije marketinga koje menadžment koristi za sticanje konkurentske prednosti.
Najčešće se izražava u obliku konceptuanog obrasca koji obuhvata određeni broj elemenata (4P ili 7P). Ovi elementi predstavljaju predstavljaju varijabile varijabile marketinga marketinga koje poduzeće može kontrolirati.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.